• Het huidige pand wordt te groot voor de zusters en daarom wordt naar een nieuwe bestemming gezocht

    Pander Roskam

Amerongse zusters hebben verhuisplannen

AMERONGEN Al vanaf 1935 zijn de zusters Diaconessen gevestigd in Amerongen. De laatste 32 jaar in het Zendings-Diaconessenhuis Bethanië aan de Jan van Zutphenweg 4. Dat gebouw is zo langzamerhand te groot voor de zusters en daarom zijn ze voornemens te verhuizen. Zuster Greet Verhoeven: ,,De plek waar we nu zitten voelt drie maten te groot. Toen we in 1985 dit huis betrokken waren we met ruim zestig  zusters, nu zijn we met z'n zevenen."

Pander Roskam

En verder: ,,Goed rentmeesterschap is ook een factor om rekening mee te houden. Het gebouw kost niet alleen veel geld, het vraagt ook veel energie van ons als zusters. Daarom moeten we stappen zetten. Na veel nadenken en veel gesprekken zijn we tot de conclusie gekomen dat we moeten verhuizen. We willen naar een jas die ons beter past."

 

[VOORNEMEN De plek waar de zusters naar toe gaan is nog niet definitief. ,,We willen wel heel graag in Amerongen blijven. We hebben vier zusters in Elim die verzorgd worden. Hier is ook ons netwerk. De brief die we stuurden aan medewerkers, vrienden en vrijwilligers van het zendingshuis was niet bedoeld als persbericht, maar kwam toch in de media terecht. We werken samen met andere partijen aan een plan voor de locatie Allemanswaard, maar daar zijn we nog over in onderhandeling. In dat plan is er ruimte voor twaalf appartementen. Zeven voor de zusters, drie voor meewoners, één voor mensen die tijdelijk onderdak nodig hebben en één met gemeenschappelijke ruimten. Daarnaast is er behoefte om een multifunctionele ruimte te realiseren waar we een aantal activiteiten voort kunnen zetten en nieuwe te ontplooien."

 

LOSLATEN Zuster Greet: ,,We zullen ons in de komende periode ook moeten bezinnen op de toekomst van het huidige gebouw. We hebben het afgelopen jaar een aantal collega-instellingen bezocht. Ervaringen gedeeld met krimpende leefgemeenschappen, maar ook met nieuwe initiatieven. Het was goed om ons te kunnen oriënteren en te leren van elkaar.

INTENSIEF Daarnaast zijn we als zusters intensief met elkaar in gesprek gegaan. Een jaar van zoeken en afstemmen om te komen tot een beslissing. Dat is een ingrijpend proces. Emotioneel voor ons als zusters. Het is een nieuwe fase in de geschiedenis van onze gemeenschap. Het betekent ook dat we dingen zullen moeten loslaten. De activiteiten die verbonden zijn met ons gastenverblijf zullen we moeten beëindigen. En we zullen bij het in gebruik nemen van ons nieuwe onderkomen ook afscheid moeten nemen van bijna alle medewerkers."

Vooralsnog is het streven van de zusters om de plannen in 2019 gerealiseerd te hebben. ,,Tot die tijd zijn er gewoon nog activiteiten op deze plek, biojvoorbeeld op 8 januari als we om 19.30 uur zingend het nieuwe jaar beginnen, onder leiding van ds. Charles Groot. Iedereen is van harte welkom in de grote zaal van het Zendings-Diaconessenhuis Bethanië."