Amerongse scholen halen bibliotheek naar zich toe

AMERONGEN Samenwerken aan meer leesplezier door in de scholen meer aandacht te besteden aan lezen, is het gezamenlijke educatieve uitgangspunt van drie Amerongse scholen en de bibliotheek Z-O-U-T.

Donderdag tekenden de drie schooldirecteuren en de bibliotheekdirecteur Mariet Wolterbeek de samenwerkingsovereenkomst. De Bibliotheek op School is een samenwerkingsproject tussen het onderwijs en de bieb om de kwaliteit van het leesonderwijs structureel te verbeteren. Door deze gezamenlijke inzet willen we aan kinderen nog meer het plezier van lezen meegeven en hun leesvaardigheden bevorderen.

De gesprekken om structureel met elkaar te gaan samenwerken lopen al geruime tijd. Na de opening van de bibliotheek in Allemanswaard kunnen leerlingen al vanaf januari onder schooltijden boeken lenen voor in de klas. De jeugdcollectie van de bibliotheek is tijdens de schooltijden 'hun' schoolbibliotheek. Leerlingen van De Regenboog en De Uitkijk kunnen binnendoor naar de bibliotheek. Leerlingen van de Wilhelminaschool combineren de bibliotheekbezoeken met hun gymlessen in de Allemanswaard.

Foto, van links naar recht: Mariet Wolterbeek (directeur bibliotheek Z-O-U-T), Marit de Wit (schoolleider Wereldkidz Uitkijk), Annemarie van der Mede (directeur van de Regenboog) en Gerbert Boor (directeur van de Wilhelminaschool).