• Suppoosten, bewaking, Q-codes, bezoekers en activiteiten maken een museumbezoek compleet.

    Pander Roskam

Amerongse kinderen krijgen les in Stijl

AMERONGEN Met behulp van een pop-up museum sloot de Wilhelminaschool donderdag 23 februari het kunstthema 'Kunst in Stijl' af. Voor de gelegenheid waren de klaslokalen ingericht als expositieruimtes, die druk werden bezocht door ouders en andere familieleden.

Pander Roskam

De kinderen leidden de belangstellenden rond, waren suppoost of beveiliger. De school heeft vier à vijf keer per jaar een thema waar schoolbreed waar ongeveer vijf weken aan gewerkt wordt. Thema's uit de actualiteit, wereldoriëntatie, of natuur en techniek. Bij voorkeur wordt er verbinding gezocht met een kunstzinnige uitingsvorm. De verschillende thema's worden door het lerarenteam samen gekozen. Bij het thema 'De Stijl' komen actualiteit en beeldend samen.

GELUKKIGER Dit jaar is het 100 jaar gelden dat het tijdschrift 'De Stijl' werd opgericht door Theo van Doesburg. Het tijdschrift leidde tot de kunstbeweging, met onder meer leden als Piet Mondriaan en Gerrit Rietveld. De leden waren van mening dat de samenleving zou verbeteren door moderne kunst. Zij geloofden dat de mens gelukkiger zou worden door zich te omringen met strakke vormen en geometrische schilderijen. De Stijl kenmerkt zich door het gebruik van strakke lijnen, rechthoekige vlakken en het gebruik van primaire kleuren. De abstracte stroming was de eerste die interdisciplinair was: zij drukte haar stempel niet alleen op de beeldende kunst, maar ook op gebouwen, meubels en kleding.

KUNSTWEKEN Voor de ontwikkeling van kinderen is beeldende vorming van groot belang. Met alleen taal en rekenen geef je kinderen niet genoeg mee om mee te kunnen doen in de samenleving. Carla Spijk, intern cultuurcoördinator op de school vertelt: ,,We kregen een aanbod van 'De kunstweken' waarbij kinderen hun eigen kunstwerken konden maken en vervolgens tentoonstellen in een digitaal museum. Bij dat aanbod zat ook een lessenpakket over vier verschillende kunstenaars. Piet Mondriaan voor groep 1 en 2. Keith Haring voor de groep 3 en 4. Vincent van Gogh voor groep 5 en 6. En als laatste Picasso voor groep 7 en 8. Daarnaast was er in alle groepen ook aandacht voor 'De Stijl' en de kunstenaars die daar bij betrokken waren. De kinderen hebben allemaal een tekening gemaakt. Die tekeningen werden opgestuurd naar 'De Kunstweken'. Daar zijn de tekeningen gescand en vervolgens ge-upload naar het digitale museum. Iedere klas kreeg een eigen klassengalerie."

JEUGDCULTUURFONDS Kinderen en ouders hebben een folder en een inlogcode gekregen zodat ze het museum konden bezoeken. Vervolgens konden ze ook vrienden en familie uitnodigen om het museum te bezoeken. In de digitale museumwinkel konden kinderen een reproductie laten maken van hun eigen kunstwerk. Een broodtrommel, een mok of een placemat laten maken met het kunstwerk was ook mogelijk. De opbrengsten van die museumwinkel zijn voor het jeugdcultuurfonds. Kinderen uit minder draagkrachtige gezinnen kunnen een beroep doen op dat fonds om deel te nemen aan culturele activiteiten, muzieklessen kunnen volgen of kunnen sporten.