• De heren van het loempiaberaad laten zich de lunch heerlijk smaken.

    Wilco Willemse

Amerongen Inspireert op zoek naar activiteiten

AMERONGEN Bij de Chinees was afgelopen vrijdag een heus 'loempia-beraad'. En wie denkt dat daar de prijs voor de beste lokale loempia uitgereikt werd, heeft het mis. Het platform Amerongen Inspireert nodigde betrokken Amerongers uit om mee te denken over hoe het dorp nog aantrekkelijker gemaakt kan worden voor de inwoners én bezoekers van buiten.

Wilco Willemse

Amerongen Inspireert houdt zich vooral bezig om het de toerist die Amerongen bezoekt naar de zin te maken. Sinds deze maand is er via de website ook een webwinkel te bezoeken met wandelarrangementen voor 1, 2 of 3 dagen. Compleet verzorgd met lunch, diner en overnachting. Een samenwerking met Hotel Restaurant Buitenlust.

REIN VAN EE De drijvende kracht hierachter is Rein van Ee: ,,Sinds vele jaren ben ik actief in Amerongen. Ik heb me vooral beziggehouden met Amon. Toen er afgelopen najaar een alternatief ondernemersnetwerk ontstond, besloten we daar de stekker uit te trekken. Nu kan ik me weer richten op andere zaken die ik belangrijk vind. Amerongen Inspireert is er daar één van en vanuit die hoedanigheid hebben we betrokken Amerongers uitgenodigd om mee te denken tijdens het 'loempia-beraad'. Dat hebben we al vaker gedaan en vanaf nu doen we dat weer maandelijks."

LOEMPIA Het is zo simpel als wat, met elkaar zaken bespreken onder het genot van het eten van een loempia. ,,Iedereen is druk en om toch maandelijks bij elkaar te komen, besloten we het nuttige met het aangename te verenigen en dus bespreken we de agenda tijdens de lunch. Amerongen Inspireert faciliteert dat en iedereen is welkom om aan te sluiten, elke eerste vrijdag van de maand om half een. Met elkaar zoeken we dan naar mooie ideeën om Amerongen nóg bruisender te maken."

Zeven geïnteresseerden schoven aan tafel, ieder vanuit een eigen invalshoek. Arie van Barneveld vanuit zijn contacten met Utrechts Landschap en de kerk. Wim Kimmel als ambassadeur voor Allemanswaard; Bert Huibers als voorzitter van de Maarten Luther Wandeltocht;Philip Nederkoorn van Novad, verantwoordelijk voor de website van Amerongen Inspireert; Arie Rebergen, maker van films, foto's en dronebeelden van Amerongen en de Facebook-pagina Amerongen Toen en Nu; Wilco Willemse, correspondent van Nieuwsblad De Kaap voor Amerongen en beheerder van De Binder in Leersum en Rein van Ee zelf.

KLEPPERMAN Waar Amerongen Inspireert zich vooral richt op toerisme, hadden de aanwezigen vooral ideeën voor activiteiten voor inwoners van Amerongen en directe omgeving. Zo pleitte Kimmel voor een mooi dorpsplein voor Allemanswaard en riepen Nederkoorn en Huibers op om De Klepperman verder te ontwikkelen.

Ook waren er ideeën van mensen die niet aanwezig konden zijn, zoals 'Schoon Dorp' waar inwoners hun eigen dorp netjes houden en het opzetten van een literair café. Van Ee: ,,We halen nu alleen maar ideeën op en werken die de komende maand uit. Er zullen zo steeds nieuwe plannen ontstaan en Amerongers raken betrokken bij het ontwikkelen ervan. Tijdens het volgende 'loempia-beraad' bespreken we de voortgang. Hopelijk zitten er dan ook nieuwe mensen aan tafel. Ik nodig iedereen van harte uit om deel te nemen."

Het volgende 'loempia-beraad' is vrijdag 1 februari. Opgeven kan via rjvee@ziggo.nl.