• Ingang van het landhuis van Afrojack.

    Dorpsjournalist.nl

Afrojack liep tegen de lamp

LEERSUM De bekende deejay Nick van de Wall, alias Afrojack, is de afgelopen jaren zonder vergunning van de gemeente Utrechtse Heuvelrug aan het bouwen geslagen bij zijn woning aan de Gooyerdijk. Nadat hij tegen de lamp liep, werden de werkzaamheden op bevel van de gemeente stilgelegd. Het college van burgemeester en wethouders wil de overtredingen nu alsnog legaliseren.

Michiel Schaaij

TIPS Na tips vanuit de buurt stuurde de gemeente enkele toezichthouders op Afrojack af. Tijdens die controle kwamen illegale verbouwingen en bouwwerken aan het licht. Verder stelden de toezichthouders vast, dat er grondwerk werd verricht en een boom was gekapt, zonder dat daarvoor de noodzakelijke vergunningen waren aangevraagd en afgegeven.

LUXE Ook vorige eigenaren van het luxe landhuis bleken regels aan hun laars te hebben gelapt. Zo bevindt zich sinds lange tijd een hertenkampje op het terrein en werd er ten noordoosten van de woning een bos aangelegd. Dat natuurgebiedje beslaat ruwweg een derde van het totale perceel. Zowel het hertenkamp als het bos passen formeel niet bij de agrarische bestemming van het gebied, aldus het Heuvelrugcollege.

NIET AANGETAST Als de gemeente de bestaande regels naar de letter zou gaan handhaven, rest Afrojack slechts twee opties: een boerenbedrijf beginnen of zijn in 2014 aangekochte stulpje weer van de hand doen. Maar omdat de landschappelijke kwaliteit door de illegale aanpassingen niet wordt aangetast, stellen burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad voor om het bestemmingsplan ter plekke aan te passen.

ONZICHTBAAR Een aantal overtredingen van de wereldberoemde deejay wordt door de gemeente achteraf goedgekeurd. Een 35 vierkante meter grote aanbouw op het terrein mag van SGP-wethouder Gerrit Boonzaaijer blijven staan. Wat hem betreft gaat het niet om een ,,significante uitbreiding" en bovendien is de aanbouw niet zichtbaar vanaf de openbare weg. Ook de te hoge erfafscheiding die Afrojack en zijn familie tegen ongewenste pottenkijkers moet beschermen, mag blijven staan. Ten slotte heeft de gemeente een vergunning verleend voor de bouw van een antennemast in de tuin van Afrojack.