• Kinderen van De Wijngaard heffen het glas op een succesvolle start op Woonzorgcentrum Het Zonnehuis.

    Corina Blommendaal

Adoptieproject in korte tijd al groot succes

DOORN Het adoptieproject is binnen een paar maanden tijd al een groot succes in Doorn. Bijna alle scholen doen mee en zijn inmiddels actief binnen één van de zorginstellingen in het dorp. Ze hebben onderling afspraken gemaakt over hoe vaak en hoeveel leerlingen er per keer komen om spelletjes te doen, kleuren of schilderen of gewoon gezellig te kletsen. De betrokken begeleiders zien grote toegevoegde waarde voor jong en oud.

Corina Blommendaal

Landelijk bestaat het adoptieplan al een tijdje, maar in Doorn is het onlangs opgestart dankzij het initiatief van Reinier van Kuyk, oprichter van Maupertuus. Hij zocht contact met de Doornse scholen en zorgcentra en het adoptieplan werd enthousiast ontvangen. Inmiddels doen bijna alle scholen mee en bezoeken leerlingen regelmatig bewoners van de betrokken zorgcentra. Zo bezoeken leerlingen van De Wijngaard bewoners van Woonzorgcentrum Het Zonnehuis, leerlingen van Maupertuus bewoners van Woonzorgcentrum Beatrix (beide locaties van Quarijn), De Kameleon gaat na de voorjaarsvakantie starten bij Villa Regina en de Nicolaas Daltonschool komt regelmatig langs bij Oranjestein, onderdeel van Pro Senectute.

REGELMAAT Het fijne aan dit project is, dat de kinderen regelmatig langs gaan bij de bewoners en elkaar kunnen leren kennen. De invulling werken de betrokkenen gezamenlijk uit, zoals het aantal- en welke leerlingen en de frequentie. Daarnaast denken zowel de leerlingen als de bewoners en begeleiders na over mogelijke activiteiten die leuk zijn om samen te doen. Annelies Schilling, directeur van De Wijngaard is erg blij om op deze manier iets te kunnen betekenen voor de medemens.

,,Het past goed bij de 21ste eeuwse vaardigheden die we onze leerlingen willen leren om hen voor te bereiden op de toekomst. Het gaat dan zeker niet alleen om ICT-vaardigheden, maar ook om samenwerken, communiceren, creatief denken en problemen oplossen. Door kinderen kennis te laten maken met de bewoners van het Zonnehuis, leren onze kinderen deze vaardigheden verder te ontwikkelen. Bovendien brengt het beide partijen enorm veel plezier. Als je ziet hoe er wederzijds genoten wordt van de bezoekjes, willen we daar nog jaren mee doorgaan."

Ook de bewoners zijn enthousiast, vertelt Liesbeth Pater van Het Zonnehuis. ,,De interacties tussen jong en oud zijn geweldig, beiden genieten hiervan. Alles gaat vanzelf en de sfeer is ongedwongen. De bezoeken zijn waardevol, niets hoeft en alles kan en mag. Even speciale aandacht op een fijne manier. Onze bewoners kijken elke dinsdagmiddag uit naar de komst van 'de jeugd', een groep waarvan ze dit niet hadden verwacht. En de kinderen zien hoe ze op een eenvoudige manier iets voor een ander kunnen betekenen."

VERRIJKEND Sonja Kuyvenhoven, leerkracht op Maupertuus, is ook zeer te spreken over het project. ,,Doordat ze elkaar regelmatig ontmoeten leren ze elkaar steeds beter kennen. Sommige kinderen waren nog nooit in een verzorgingshuis geweest en nu zien ze dat het net als een gewoon huis is: de gezinsleden hebben allemaal hun eigen kamer. Ook in het kader van burgerschap, waarin wij benadrukken oog voor je omgeving te hebben en deel uitmaken van een betrokken samenleving, is dit een mooi initiatief."

Directeur van Maupertuus, Heleen Nauta, voegt hieraan toe dat het belangrijk is om actief burgerschap en sociale integratie te bevorderen. ,,Onze leerlingen maken kennis met de diversiteit van de samenleving en leren over de culturen die daar deel van uitmaken. We spannen ons in om kinderen toe te rusten om op zinvolle en respectvolle wijze aan de maatschappij deel te kunnen nemen. We voelen ons als school vereerd dat we aan dit adoptieplan mee mogen doen."