• De adders zijn waarschijnlijk in 2011 uitgezet in de Kaapse Bossen.

    Karel Bierman

Adder valt hond aan op Helenaheuvel

DOORN In het hondenlosloopgebied van Helenaheuvel viel een paar weken geleden een adder een jonge labrador aan. Het is de tweede officiële melding van een confrontatie tussen adder en hond sinds bekend is dat in dit hondenlosloopgebied adders voorkomen. In de zeven jaren sindsdien bereikte de eigenaar van het terrein, Natuurmonumenten, slechts één melding van een bijtincident. Die hond is toen bij de dierenarts geweest en heeft het overleefd.

Kees de Kroon

De eigenaar van de hond: ,,Op een gegeven moment deinst de hond plots terug voor iets wat midden op het zandpad ligt. Het blijkt een adder te zijn die met opgerichte kop naar de hond uitvalt." De foto van ter plekke toont inderdaad een adder. ,,Natuurlijk", antwoordt Natuurmonumenten, ,,is dit een nare situatie. Iedere beet is er één te veel. Aan de andere kant: In een natuurgebied kan altijd iets onvoorspelbaars gebeuren met risico voor mens en dier. Denk aan een vallende tak, een beet van een teek of , zoals hier, een ontmoeting met een wild dier. We proberen het zo in te richten, dat onze bezoekers een mooie natuurervaring beleven. Alle risico's wegnemen lukt niet, dan zou de natuur de natuur niet meer zijn.''

BESCHERMD De adders zijn In de Kaapse Bossen in 2011 waarschijnlijk uitgezet. De adder is een diersoort, die van oorsprong in de omgeving voorkomt en daar ook past. De veldgids vermeldt in het kopje levenswijze: 'Migreert vaak over grote afstanden tussen overwinteringsgebied en zomerverblijfplaats. De trefkans is het grootst op zonnige plekjes in het voorjaar en in het najaar nabij overwinteringsplekken. Afvangen en verplaatsen, zoals de eigenaar van de aangevallen hond voorstelt, vindt Natuurmonumenten geen optie. ,,De adder is beschermd en het vangen of verplaatsen is verboden."

BELEID Verder antwoordt boswachter communicatie van Natuurmonumenten. ,,De Kaapse bossen is een gevarieerd natuurgebied. De adder hoort bij deze natuur. Als dat wringt zoeken we uiteraard naar een oplossing. De samenloop van honden losloopgebied en voorkomen van adders is hier een dilemma. Normaal houden adders zich schuil in de dichte begroeiing van de heide. Voordat ze zich in de winter helemaal terugtrekken komen ze energie opdoen in de zon en is de kans op zichtbaarheid groter. Sommige mensen schrikken daarvan, anderen vinden het geweldig.''

INFORMEREN Momenteel staat nabij het restaurant Helenaheuvel een bord dat de bezoeker informeert over het voorkomen van adders. Aan de andere kant, vanaf het woongebied Doorn staat ook een bord bij één van de twee toegangspaden. De bezorgde eigenaar van de aangevallen hond adviseert beter te waarschuwen. Op de website, waar niets daarover te vinden is, met de datum van de laatste melding van confrontatie. Verder vraagt hij te overwegen het gebied niet meer als losloopgebied voor honden aan te merken, vanwege het risico van confrontaties. Met zijn hond gaat het overigens goed.