• Volgens de bewoners gaat de Aldi zorgen voor meer verkeersdrukte aan de Appelgaard.

    Danny van der Linden

Actievoerders bundelen krachten tegen komst Aldi

DRIEBERGEN De plannen om aan de Appelgaard een nieuwe vestiging van supermarktketen Aldi te vestigen zullen wederom op verzet stuiten. Diverse Driebergse groeperingen hebben besloten hun krachten te bundelen om in actie te komen tegen de plannen.

Danny van der Linden

De verhuizing van de Aldi staat nog altijd op de politieke agenda. Als de plannen doorgaan zal de Aldi op korte termijn de Traaij verlaten. Volgens een haalbaarheidsonderzoek zijn er voor een verhuizing naar de Appelgaard geen technische belemmeringen op het gebied van verkeer, parkeren en geluidsoverlast.

PETITIE De plannen stuitten al tijden op verzet van betrokken burgers. Een petitite tegen de komst van de winkel, opgestart door boze buurtbewoners, leverde honderden handtekeningen op. Ook nu de plannen weer actueel zijn lijkt een geplande verhuizing niet zonder slag of stoot te gaan. Onder aanvoering van belangenvereniging Tussen Heuvelrug en Wetering hebben diverse groeperingen zich verzameld om in actie te komen tegen de plannen. ,,Het lijkt ons effectiever en efficiënter om de verschillende motieven voor de weerstand tegen het plan gezamenlijk richting de politiek te verwoorden", zegt Bram Brinkman die als woordvoerder optreedt.

De groeperingen die hun verzet nu bundelen zijn de vereniging Tussen Heuvelrug & Wetering, de groep bewoners rondom de Appelgaard, de initiatiefgroep 'Hart voor Driebergen' die een alomvattende visie voor het centrum van Driebergen-Rijsenburg nastreeft, en de wijkvereniging Tuinwijk Sterrebosch.

VERKEERSPROBLEMATIEK Vooral de verkeersproblematiek is een heet hangijzer voor de betrokken partijen. ,,Welke uitslag het onderzoek van de verkeerstellingen ook aangeeft, ontegenzeggelijk neemt  de druk enorm toe", zo stelt de woordvoerder. ,,En het is nu al een verschrikking om vanaf de Traaij richting de Hoofdstraat te komen. Los daarvan, maar dan wordt het al inhoudelijker, zal de bestaande parkeerruimte op de Appelgaard in het geval van een Aldi-vestiging dan vooral door de klanten van die supermarkt worden ingenomen en vervalt die ruimte dan voor de klandizie van de winkels op de Traaij. Dus dat schiet niet op."

Een alternatief voor een andere locatie voor de supermarkt hebben de actievoerders niet. ,,Dat is niet aan ons. Vanuit een voorlopige inventarisatie bij de belangengroepen blijkt al overduidelijk dat voor de vervanging  van de autoloods nadrukkelijk de voorkeur wordt gegeven aan kleinschalige woningbouw eventueel aangevuld met lichte bedrijvigheid waarvan de bouwstijl dan past in de -ook door de gemeente omarmde- sfeer van de Stichtse Lustwarande. Architectuur van allure in een ruimtelijke, groene omgeving", aldus Brinkman. ,,Binnenkort komen de diverse groepen bijeen om hun standpunten tegen het voorgenomen plan verder op elkaar af te stemmen en hun aanpak vast te stellen."

VERKIEZINGEN De verhuizing van de Aldi is al jaren een heet hangijzer in Driebergen. Naast diverse belanghebbenden sprak ook de VVD-fractie zich de afgelopen vier jaar uit tegen de plannen. De bouw van een nieuwe Aldi supermarkt aan de Appelgaard kreeg onlangs groen licht van het Heuvelrugcollege. Burgemeester Frits Naafs verwacht dat de gemeenteraad pas na de verkiezingen van 21 maart een beslissing over het veelbesproken plan zal nemen.

Het is onrustig rond de Driebergse supermarkten. Lidl heeft onlangs aangekondigd de mogelijkheden naar een verhuizing uit het centrum te onderzoeken en de Jumbo aan winkelcentrum De Sluis staat aan de vooravond van een ingrijpende verbouwing.