• Stichting Vluchtelingkinderen

Actie voor de Eurowinkel

DRIEBERGEN ,,Help ons onze droom te realiseren en word lid van de Club van 100!" Die oproep doen de Eurowinkel en andere gebruikers van het voormalige gemeentekantoor aan de Bosstraat. Ze willen nog dit jaar verhuizen naar de kerk op de hoek van de Oranjelaan en de Traaij. Voor de noodzakelijke verbouwing is 125.000 euro nodig. Burgemeester Frits Naafs is enthousiast en beveelt de crowdfundingsactie van harte aan. Aan inwoners wordt gevraagd om eenmalig honderd euro te doneren.

Michiel Schaaij

AANBEVELING Als het aan Naafs ligt, wordt de Oranjekerk op korte termijn omgetoverd tot een multifunctioneel centrum voor nieuwkomers in Driebergen en de rest van de gemeente Utrechtse Heuvelrug. ,,Daar kunnen jong en oud uit verschillende culturen met elkaar in contact komen", aldus Naafs. In een aanbevelingsbrief spreekt de burgemeester bovendien zijn vertrouwen uit in het nieuwe bestuur van de Eurowinkel.

WELDOENER Ook directeur-bestuurder Jos Sleyfer van woningcorporatie Heuvelrug Wonen heeft zich achter de crowdfundingsactie geschaard. De eerste financiële toezeggingen voor de verbouwing van de Oranjekerk zijn inmiddels binnen. Een weldoener van buiten Utrechtse Heuvelrug heeft maar liefst tienduizend euro gedoneerd. De inmiddels ingehuurde aannemer betaalt duizend euro uit eigen zak en gaat andere ondernemers benaderen om ook mee te doen.

GESLOOPT De verhuizing naar de Oranjekerk is onontkoombaar geworden, omdat het oude gemeentehuis aan de Bosstraat wordt gesloopt en plaats maakt voor nieuwe appartementen. Het uit 1964 stammende kerkgebouw moet na de verbouwing ruimte bieden aan de Eurowinkel en aan een zestal andere organisaties. Zo willen de vrijwilligers van Taalcoaching Heuvelrug en het Repair Café graag mee verhuizen om hun projecten te kunnen voortzetten.

SOBER De landelijke organisatie Coach4you wil vanuit de Oranjekerk doorgaan met hulp aan kwetsbare brugklassers. Ook voor de activiteiten van De Inloop, Prima Perspectief en De Verleiding wordt plaats ingeruimd. De verhuizende organisaties hebben inmiddels een sober verbouwingsplan opgesteld. Om de toekomstige exploitatiekosten zo laag mogelijk te houden, willen ze verder proberen om het kerkgebouw duurzamer te maken. Meer informatie over de crowdfundingsactie is te vinden op de website www.vluchtelingkinderen.nl.