• Michiel Schaaij

Actie voor behoud van de Maartenskerk

DOORN Het buitenonderhoud van de monumentale Maartenskerk is te duur voor de Doornse PKN-gemeente. Net als bij veel andere kerken worden de inkomsten minder en lopen de kosten op. Kerkrentmeester Wim Stegeman bevestigt dat er voor noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden geen budget meer is. Een nieuwe stichting schiet te hulp.

Michiel Schaaij

BUITENKERKELIJK De eerder deze maand opgerichte Stichting Vrienden van de Maartenskerk staat los van de PKN-gemeente. Met de organisatie van culturele activiteiten willen de oprichters geld in het laatje brengen. Tegelijkertijd moet het kerkgebouw meer dan voorheen een brede functie in het culturele dorpsleven krijgen. Initiatiefnemers Jaap Lagendijk en Liesbeth van Meurs hopen op buitenkerkelijke steun voor het behoud van het monument.

GENERATIE ,,Het gebouw neemt al eeuwenlang een bijzondere plaats in het dorp in", zegt Lagendijk. De nieuwe stichting moet het voortbestaan van het historisch en cultureel waardevolle monument tot in lengte van jaren waarborgen. Lagendijk en Van Meurs hopen inwoners warm te krijgen om als Vriend van de Maartenskerk jaarlijks een donatie te doen. ,,Zo kunnen we het kerkgebouw goed overdragen aan de volgende generatie", aldus Van Meurs.

AFTRAP In het comité van aanbeveling hebben onder andere muziekwetenschapper Aleid van Beuningen, voetbalanalist Kees Jansma en burgemeester Frits Naafs zitting genomen. Op 21 november wordt de officiële aftrap gegeven tijdens startavond, die vanzelfsprekend in de Maartenskerk plaatsvindt. Daar treden onder andere de klassieke pianist Bas Verheijden, de 13-jarige celliste Fama Koning en orgeltalent Maurits Bunt op.

RESTAURATIE De opbrengst van de startavond is bestemd voor de gevelrestauratie van het uit de twaalfde eeuw stammende kerkgebouw. De onderste rand van tufsteen is door vocht aan het vergruizen. ,,We hoeven niet bang te zijn dat de kerk volgende week instort", aldus Lagendijk. ,,Maar er moet echt iets gebeuren om die stenen te vervangen en het fundament weer tiptop in orde te brengen."

REKENING De nieuwe tufstenen komen uit Duitsland en Italië en zijn tamelijk kostbaar. De PKN-gemeente verwacht voor de gevelrenovatie een rekening van zo'n 50 duizend euro gepresenteerd te krijgen . En daarvoor reikt de polsstok niet ver genoeg. ,,Dit soort bedragen hakken er simpelweg teveel in", zegt Lagendijk, , die als voorzitter van het stichtingsbestuur optreedt.

DAKGOTEN Bovendien moet over een paar jaar de bekleding van de dakgoten van het kerkgebouw worden vervangen. Daarna komen het buitenschilderwerk, de vervanging van dakpannen en de restauratie van het hang- en sluitwerk aan de beurt.

KAARSENACTIE Intussen hebben de Vrienden van de Maartenskerk zich samen met Bartiméus gestort op een kaarsenactie ten bate van de kerkrenovatie. In een werkplaats van de Doornse zorginstelling maken cliënten kaarsen in de vorm van de kerktoren. Daarna worden de handmatig gefabriceerde kaarsen in een geschenkverpakking te koop aangeboden.