• Stichting Vluchtelingkinderen

Actie 'Club van Honderd' staat al op 16.000 euro

DRIEBERGEN Na twee weken hebben veertig gulle gevers de realisatie van de verbouwing van de Oranjekerk al een stuk dichterbij gebracht. Bij de Stichting Vluchtelingkinderen groeit het vertrouwen dat zij de vele asielzoekers en statushouders ook in de toekomst kan blijven ondersteunen, nu zij noodgedwongen haar pand op de Bosstraat moet verlaten.

De kerk biedt straks onderdak aan de Euro-winkel, Taalcoaching Heuvelrug, Coach4You, De Inloop, Repair Café, Prima Perspectief en De Verleiding. De koop van de kerk wordt mogelijk door een gemeentegarantie en een hypotheek van de Triodosbank, maar om de kerk geschikt te maken voor al deze samenwerkende partners is er nog veel geld nodig. Hiervoor is subsidie aangevraagd bij een aantal grote fondsen; tegelijkertijd doen we met de Club van Honderd een beroep op onze eigen inwoners.

,,Ons streefgetal hierbij is 25.000 euro'', zegt initiatiefnemer Jef Helmer. ,,Omdat we ieder die ons steunt allereerst willen bedanken en informeren over de stand van zaken rond de verbouwing en verhuizing vragen we u ons uw e-mailadres toe te sturen. Dan kunnen we u ook laten weten wanneer we de ANBI status hebben verkregen (interessant voor uw gift als aftrekpost) In januari kunnen we u uitnodigen voor onze feestelijke opening. Uw e-mailadres graag naar: jef.helmer@gmail.com.''

Nadere informatie: www.vluchtelingkinderen.nl.