• (Archieffoto ter illustratie).

    Robin van Lonkhuijsen

Achterstand bij huisvesting vluchtelingen daalt

HEUVELRUG De achterstand bij de huisvesting van vluchtelingen met een verblijfsstatus is teruggebracht tot zeven personen. Wel moet Utrechtse Heuvelrug volgens een nieuwe taakstelling van het Rijk tot het einde van dit jaar opnieuw 32 vluchtelingen huisvesten. Daarmee komt het totaal aantal statushouders op de wachtlijst op 39, zo heeft burgemeester Frits Naafs aan de gemeenteraad laten weten.

Michiel Schaaij

AFHANKELIJK Hoewel statushouders officieel geen voorrang meer hebben op reguliere woningzoekenden, verplicht de regering de Nederlandse gemeenten wel om elk half jaar een bepaald aantal vluchtelingen aan een sociale huurwoning te helpen. Burgemeester Naafs denkt de achterstand vóór het einde van dit jaar helemaal te kunnen wegwerken, maar zegt daarvoor wel afhankelijk te zijn van de Heuvelrugse woningcorporaties

INBURGERING Intussen blijkt uit cijfers van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA), dat alle statushouders die zich in de Heuvelrugdorpen vestigen, afkomstig zijn uit een Asielzoekerscentrum in de regio. Een ruime meerderheid van hen komt uit het Leersumse AZC. Volgens burgemeester Naafs is het zinvol gebleken, dat al tijdens het verblijf aan de Hoogstraat wordt begonnen met inburgering door middel van vrijwilligerswerk.

CONTRACT Met steun van de gemeente slaagde de in Driebergen gevestigde projectgroep Prima Perspectief er het afgelopen half jaar in, om 49 vluchtelingen aan vrijwilligerswerk te helpen. Meestal duurde het vrijwilligerscontract twee of drie maanden, maar voor een aantal vluchtelingen werd die termijn verlengd. Volgens de brief van Naafs aan de gemeenteraad is één statushouder erin geslaagd om via het vrijwilligerswerk een betaalde baan de krijgen.

BED-BAD-BROOD Uit de informatiebrief blijkt verder, dat in de Heuvelrugdorpen ,,een beperkt aantal uitgeprocedeerde asielzoekers" verblijft. Deze vluchtelingen maken gebruik van de zogenaamde bed-bad-broodregeling, die in opdracht van de gemeente wordt uitgevoerd door de Stichting Gilde Utrechtse Heuvelrug.