• Tijdens Achter De Kaap wordt wekelijks de hele krant doorgenomen met een focus op nieuws over Leersum .

    Edith Hazelzet
  • Rechts Ron Tichelaar, voorzitter van het Dorpsnetwerk Leersum dat het initiatief nam tot Achter De Kaap.

    Edith Hazelzet

Achter De Kaap bestaat één jaar

LEERSUM Achter De Kaap, de wekelijkse bespreking van het lokale nieuws in SCC De Binder, bestond vrijdag één jaar. Dit werd door de deelnemers gevierd met lekkers bij de koffie en thee. Het succes van de bijeenkomsten ligt volgens hen in de diversiteit in de discussies, het respect voor elkaars mening en de afwisseling tussen ernst en humor.

Op initiatief van Dorpsnetwerk Leersum wordt sinds september vorig jaar in SCC De Binder elke vrijdag het lokale nieuws besproken met als basis Nieuwsblad De Kaap. Redactionele artikelen over het dorp en de Heuvelrugpolitiek vormen de basis voor brede discussies. Wanneer deze meer vragen oproepen dan antwoorden geven, worden er gasten uitgenodigd die onderwerpen inhoudelijk kunnen toelichten.

SUCCES Zo kwam bijvoorbeeld de boswachter de ingrijpende houtoogst rondom het dorp van uitleg voorzien, schoof een wethouder aan voor een bespreking van bouwplannen en werd de kwaliteit van de gemeenteberichten doorgelicht met de afdeling communicatie van de gemeente. Ook Daan Bleuel, manager bij Kaapuitgever BDUmedia, was een keer te gast, om over het BDU-beleid en de totstandkoming van de krant te vertellen: ,,Het is een bijzonder initiatief, dat mede door de betrokkenheid van de lezers en de correspondenten tot een succes is geworden. Het idee kan wellicht navolging vinden in andere dorpen in het verspreidingsgebied van De Kaap/De Stichtse Courant, of bij de tientallen andere BDU-kranten."

SCHERPE DISCUSSIES Inmiddels is er een vaste kern van zo'n vijftien personen die elke week aanwezig is, bij gasten soms tegen de veertig. Kaap-correspondenten Edith Hazelzet (Leersum) en Wilco Willemse (Amerongen) zijn er bijna altijd bij. Willemse: ,,Ik kijk er elke week naar uit, net als de andere deelnemers. De discussies zijn soms scherp, maar altijd respectvol, en we lachen veel. Het is enorm leuk, ook om contact te hebben met je lezers."

LEERZAAM Hazelzet vult aan: ,,Hier komen elke week allemaal zeer betrokken, actieve burgers, die heel veel kennis van zaken hebben. Dat varieert van landbouw, volksgezondheid, wetgeving en gemeentelijke processen, en de geschiedenis van het dorp. We horen hier van alles, en leren er ook van. Het is een pro-actieve groep: als iets niet helder is, dan worden de onderliggende stukken van de gemeente bestudeerd. Dit heeft al meermaals geleid tot vragen in de gemeenteraad. Er komt dus ook nieuws voort uit wat hier gebeurt."

Soms leidt dat wat er tijdens Achter De Kaap wordt aangezwengeld zelfs tot meer. Uit de discussies over de aanleg van een bypass op de Donderbergrotonde kwamen een actiegroep voort en een petitie.

DORPSRAAD Ron Tichelaar, voorzitter van Dorpsnetwerk Leersum, is blij met het succes van Achter De Kaap. ,,Ik vind het een groot goed, dat we op deze manier vinger aan de pols houden bij wat inwoners bezighoudt in Leersum. Op het gemeentehuis zijn we inmiddels een begrip, hebben we vernomen. Er schuiven wekelijks raadsleden aan, en regelmatig een wethouder. In de zomervakantie zijn we zelfs doorgegaan, want men kon het niet missen," vertelt hij enthousiast. ,,Soms wordt aan Achter De Kaap gerefereerd als de 'Dorpsraad', een benaming om trots op te zijn denk ik."

JONGEREN Wat meer diversiteit aan deelnemers zou nog meer kunnen brengen denken de correspondenten: ,,Wij zijn nu de jongsten. Er speelt vast meer in het dorp dan onder deze - met alle respect - veelal gepensioneerde Leersumers bekend is. Dus kom een keer meepraten, of stel een onderwerp aan de orde wat je bijzonder aan het hart gaat," nodigen zij uit.

Achter De Kaap is elke vrijdag van 10.30 tot 12.00 uur in SCC De Binder. Koffie en thee zijn gratis, aanmelden is niet nodig.