Aanpak verkeersoverlast oude dorp

AMERONGEN Tenzij inspraak roet in het eten gooit, krijgt Amerongen een tweede Groene Entree. Het college van B en W denkt dat extra parkeermogelijkheden op of nabij het industrieterrein de verkeersdruk in het oude dorp kan verminderen. Het idee maakt deel uit van de aanpak van het verkeersprobleem in het zuiden van Amerongen. Met Kasteel Amerongen wordt nog overlegd over de inrichting van de Laan.

VRACHTVERKEER Eén van de maatregelen die verkeerswethouder Henk Veldhuizen (CDA) voorstelt, is een aanpassing van de ANWB-bebording. Die zou bezoekers van het kasteel naar de parkeerplaats bij de twee Groene Entrees moeten verwijzen. Verder zouden vrachtauto's langer dan negen meter voortaan uit het oude dorp geweerd moeten worden. Voor de bevoorrading van plaatselijke bedrijven worden wel ontheffingen verleend.

VEILIGHEID Met snelheidsremmende voorzieningen op de Utrechtse Straatweg wil de gemeente autoverkeer in het oude dorp ontmoedigen en de veiligheid van andere weggebruikers vergroten. Voor fietsers heeft het Heuvelrugcollege ook een aantal plannen in petto, waaronder een betere parkeervoorziening voor fietsen bij de Laan.