• Edith Hazelzet

Aanpak filevorming bij Donderbergrotonde

LEERSUM De eerste plannen om de vertraging in de spits bij de Donderbergrotonde (officieel rotonde Darthuizerpoort, EH) aan te pakken dateren van juni 2011. Verschillende onderzoeken hebben nog geen duidelijkheid geschapen op welke wijze en wanneer de rotonde gewijzigd zal worden. De Vereniging voor Dorp & Natuur Leersum-Amerongen is gesprekspartner van de provincie en hamert op veiligheid voor het vele fietsverkeer ter plekke.

Edith Hazelzet

De wens van de provincie om een bypass toe te voegen aan de Donderbergrotonde wordt ingegeven door de vertragingen die de bussen van het openbaar vervoer oplopen in de ochtendspits. Het oponthoud in Leersum zou in de ochtendspits tussen de 3 en 8 minuten bedragen. De file - voor dorpse begrippen - ontstaat aan het einde van de Rijksstraatweg vlak voor de rotonde. Het feit dat fietsers, en auto's vanaf de Broekhuizerlaan, voorrang hebben, laat het verkeer vanuit de Leersumse Rijksstraatweg ophopen.

Jan van Prooijen, lid van de werkgroep Ruimtelijke Ordening en Milieu van Dorp en Natuur, en woonachtig vlak bij de verkeerslichten bij De Remise, ziet zelden een file voor zijn huis. Hij heeft namens de vereniging overleg gevoerd met de twee opeenvolgende projectleiders vanuit de provincie. ,,Ik heb onder meer de toenmalige projectleider meegenomen naar de rotonde om hem te laten zien hoe het er daaraan toe gaat. De fietsers komen er van vijf kanten en de auto's van vier. Hij vond het ook gevaarlijk." Met name de fietsende scholieren, die elkaar bij de rotonde opwachten om samen op te fietsen, zorgen voor onzekerheid bij de automobilisten: ,,Gaan ze nou oversteken, of niet? Er gebeuren regelmatig ongelukken met fietsers op deze rotonde", zegt Van Prooijen.

ONDERZOEK In de 'Kruispuntstudie Rotonde N225-N226' uit 2008 uitgevoerd door DTV Consultants in opdracht van de provincie werd aanbevolen de voorrang voor fietsverkeer aan te passen ten voordele van het autoverkeer. ,,Dit is tot op heden niet gebeurd. Dat vinden wij jammer, want nu hebben we niet kunnen zien welk effect dit zou hebben gehad. Tegelijkertijd vragen wij ons af, hoe fietsers zonder voorrang veilig over zouden kunnen steken in de drukte van de spits. Onze vraag, en tevens die van de gemeente, of verkeerslichten de problemen zouden kunnen oplossen, is nog niet beantwoord."

De huidige projectleider Wim van Duinen, heeft een tweede kruispuntstudie laten uitvoeren op dinsdagochtend 14 april 2015. De vergelijking tussen de verkeerstellingen in beide rapporten laten een toename zien van verkeer uit beide richtingen van de Rijksstraatweg (oost +34%, west +20%). De hoeveelheid verkeer vanaf de Broekhuizerlaan (bestempeld als sluipverkeer) en de Maarsbergseweg is afgenomen met respectievelijk 30% en 55%. Absoluut gezien was het verkeer over de rotonde met 13% toegenomen. Als mogelijke veroorzakers van oponthoud worden naast de voorrangssituatie bij de rotonde, ook laden en lossen en de werking van de verkeerslichten op de Rijksstraatweg genoemd.

Projectleider Van Duinen oordeelde dat de meting van één enkele ochtend onvoldoende was om betrouwbaar rekenwerk mee te kunnen verrichten. Van Prooijen heeft vernomen dat er daarom van 14 tot en met 18 december 2015 nog aanvullend onderzoek heeft plaatsgevonden, maar heeft dit nooit ingezien. ,,Deze week voor de kerstvakantie lijkt ons wat minder representatief, aangezien scholieren dan al vaak roostervrije dagen en dergelijke hebben."

FIETSTUNNEL De bypass, een extra rijbaan, om het verkeer komende vanuit de Rijksstraatweg sneller de Maarsbergseweg op te leiden, en daarmee de algehele doorstroom te verhogen is de in 2011 voorgestelde oplossing van de provincie. Van Prooijen: ,,Wij zien daarbij twee bezwaren. Hoe gaan de fietsers zonder voorrang veilig oversteken? En, hoe moeten de bewoners van appartementencomplex De Nieuwe Donderberg straks hun uitrit in- en uitrijden wanneer de bypass plus de reguliere rijbanen ervoor liggen?" De aanleg van een fietstunnel zoals bij de ingang van het Leersumse Veld is wat Dorp en Natuur betreft ook een optie, maar de kosten en baten daarvan zijn niet onderzocht.