• De meeste honden hebben genoeg aan een stok om achteraan te rennen.

    Pander Roskam

Aanlijnen werkt twee kanten op

AMERONGEN Utrechts Landschap begint een informatiecampagne om hondenbezitters bewust te maken van de verstoring die honden kunnen veroorzaken in natuurgebieden. In veel natuurgebieden zijn honden welkom. Binnen de Gemeente Utrechtse Heuvelrug is een aantal losloopgebieden voor honden: een deel van het Amerongse bos, de Lombokbossen, de Kaapse Bossen, een gedeelte van Hoog Moersbergen en het Wafelijzer/Zuilensteinse Bos tussen Amerongen en Leersum. Daarbuiten moeten de honden aangelijnd worden. Ook dient men er op toe te zien dat de hond niet van het losloopterrein kan ontsnappen.

 

Pander Roskam

AANLEIDING Voor de informatiecampagne is een incident op Landgoed Beerschoten in de Bilt, waarbij een drachtige reegeit werd opgejaagd door een loslopende hond. De reegeit had zich in blinde paniek doodgerend tegen een hekwerk. In gebieden waar honden aangelijnd moeten worden zijn veel reeën, dassen, amfibieën, broedende vogels en andere dieren te vinden. Zeker de kwetsbare dieren zijn erg gevoelig voor verstoring. Terreineigenaren zijn verplicht om deze dieren te beschermen. Een loslopende hond kan het wild verstoren, vaak zelfs zonder dat het baasje dit doorheeft. Veel honden luisteren immers heel goed en lijken helemaal geen overlast te veroorzaken. Sommige vogels stoppen echter al met het uitbroeden van hun nest als een hond op 750 meter van hun nest aan het rondsnuffelen is. Een hond kan ook een reekalf ontdekken, besnuffelen of zelfs doodbijten zonder dat het baasje daar maar iets van merkt. De aanlijnplicht is ook bedoeld voor andere gebruikers van het bos die last hebben van loslopende honden. Dat kan gaan om kinderen die bang zijn voor honden, ruiters, hardlopers, mountainbikers of mensen die gewoon niet van honden houden. Honden aangelijnd houden waar dat verplicht is, is niet alleen ter bescherming van de natuur. Soms is het ook ter bescherming van de hond. Zo werd eind maart een loslopende hond in de Biesbosch bijna doodgebeten door een bever. In januari werden in Ede binnen een week tijd twee honden met spoed naar de dierenarts gebracht na een aanvaring met een wild zwijn.

 

BOETE Eigenaren van loslopende honden die betrapt worden door de toezichthouders kunnen een proces verbaal verwachten van ongeveer 90 euro. Een bedrag dat niet naar de natuur gaat, maar rechtstreeks naar de staatskas. De wettelijke basis in deze overtreding ligt in de wet natuurbescherming waarin een aantal bepalingen staat over het los laten lopen van honden. Afgezien van de zorgplicht die hondeneigenaar heeft om te voorkomen dat diens hond schade veroorzaakt aan flora en fauna, staan er ook bepalingen in over de jacht. De kans bestaat dat de hondenbezitter moet bewijzen aan de toezichthouder dat er niet gejaagd wordt met de hond. Utrechts Landschap heeft op de toegangsborden van haar natuurgebieden aangegeven waar honden los mogen lopen. In de natuurgebieden zelf plaatst UL de komende tijd ook extra informatieborden. Op sites als www.utrechtslandschap.nl/hond en www.doggydating.com zijn de losloopgebieden voor de hond eenvoudig te vinden.