• Provincie Utrecht

Aanleg inrit op Maarsbergseweg

LEERSUM In opdracht van de provincie Utrecht start op 22 oktober de aanleg van een inrit op de Maarsbergseweg (N226) in Leersum. Deze inrit dient als toegang tot het nieuwe appartementencomplex De Nieuwe Donderberg. De werkzaamheden duren ongeveer een week. Tijdens de uitvoering hoeft de weg niet te worden afgesloten. Wel zal er enige hinder zijn voor het autoverkeer en de maximum snelheid wordt ter plaatse teruggebracht naar 30 kilometer per uur.

PLANNING De werkzaamheden worden uitgevoerd in de week van de herfstvakantie omdat het dan minder druk is op het fietspad dat gebruikt wordt door veel scholieren. De verwachting is dat de werkzaamheden circa een week zullen duren. De aannemer werkt op doordeweekse dagen, tussen 07.00 uur 's ochtends en 17.30 uur 's middags waarbij de werkzaamheden op en direct langs de weg buiten de spits worden uitgevoerd.

VERKEERSMAATREGELEN (Brom)fietsers zullen nauwelijks hinder ondervinden van de werkzaamheden. Het fietspad van Leersum richting Maarsbergen blijft open. Verkeersregelaars zorgen voor een veilige doorgang langs de werkzaamheden.
Het autoverkeer kan buiten de spits wel enige hinder ondervinden omdat ter plaatse van de werkzaamheden de rechterrijbaan vanaf de rotonde Donderberg richting Maarsbergen incidenteel wordt afgesloten. Tijdens zo'n afsluiting wordt het verkeer beurtelings over de andere rijbaan geleid. Tijdens de uitvoering geldt een maximale snelheid van 30 kilometer per uur.