• Korine van Veldhuijsen met haar nieuwe boek.

    Corina Blommendaal

'Aan het sterfbed' verhaalt over laatste levensfase

DOORN De Doornse schrijfster Korine van Veldhuijsen brengt haar tweede boek uit, met als titel 'Aan het sterfbed'. Een boek waarin naasten vertellen over een overlijden dat hen diep heeft geraakt. En hoeveel de laatste levensfase in beweging kan brengen. Er is verdriet, maar ook groei en overgave.

Corina Blommendaal

Het onderwerp sterven, lijden en de laatste levensfase is iets wat Korine van Veldhuijsen intrigeert. Het valt haar op hoeveel aandacht er relatief is voor de ongewone, geregisseerde dood. ,,Het is belangrijk dat we goed voorgelicht worden en alles willen weten over euthanasie. Toch sterft maar vier procent van alle mensen op deze manier, wat betekent dat de rest van de mensen een 'normale' of 'natuurlijke' dood sterft. Als je de berichten in de media volgt, zou je dat niet denken. Daarom wilde ik met dit boek wat meer kleur geven aan de berichtgeving over sterven, want door deze eenzijdige aandacht kan het beeld ontstaan dat alleen het geregisseerde einde tot een waardig en goed sterven leidt."

EERSTE BOEK Twee jaar geleden verscheen haar eerste boek, 'Hoe overleef ik mijn dood', een boek over lijden. ,,In dat boek heb ik een aantal zingevingsvragen verkend over wat lijden is en wat voor functie het zou kunnen hebben", vertelt Van Veldhuijsen. ,,Maar ook over hoe we sterven. Ik heb toen geestelijken, professionals die met stervende mensen werken en mensen die weten dat ze niet lang meer te leven hebben gesproken."

Door de vele lessen in praktische Oosterse wijsbegeerte die ze volgt, gelooft Van Veldhuijsen dat de laatste levensfase van wezenlijke betekenis kan zijn. ,,Hindoes en boeddhisten geloven dat de dood juist een soort bekroning op je evolutieproces kan zijn. Dat er in die laatste levensfase een enorme groeispurt mogelijk is in liefde, compassie, vertrouwen en geloof."

IMPACT De verhalen in het nieuwe boek zijn verteld door de naasten van de overledenen, zoals ouders, kinderen en zorgverleners. ,,Ze delen hun ervaringen over wat zij hebben meegemaakt, zowel bij degene die stierf als wat het voor hen zelf betekende. De laatste levensfase heeft zo'n enorme impact, op alles en iedereen. Er is de rouw en pijn, want er komt verlies. Tijdens het sterfproces wordt duidelijk waar je staat. Je gaat de balans opmaken van je leven en dan is de grote vraag of je je kunt verzoenen met wat je hebt gedaan of juist hebt nagelaten. Vaak zie je ook dat relaties die lange tijd niet soepel hebben gelopen, helen in het licht van de naderende dood. Dan is het niet meer belangrijk wie er nu eigenlijk gelijk had."

OVERGAVE EN LOSLATEN In het boek schrijft Van Veldhuijsen over meerdere soorten sterfbedden. Daarbij kan het gaan over euthanasie, palliatieve sedatie of een natuurlijk sterfbed. ,,Ieder sterfbed is uniek en raakt de manier waarop jij naar de wereld kijkt. Het is een mysterie, we weten niet waar we naartoe gaan als we sterven. Sterven is loslaten en je overgeven. Als dat niet lukt en je wilt de controle vasthouden, kan dat het sterfproces zowel geestelijk als lichamelijk zoveel zwaarder maken. Wat ik fijn zou vinden, is dat de verhalen in dit boek hoop geven. En ik hoop dat in dat hele grote loslaten een belofte schuilt van grote vreugde, vrijheid en liefde. Dat onze collectieve angst voor de dood plaats kan maken voor vertrouwen."

Meer informatie op www.korinevanveldhuijsen.nl. Vanaf volgende week te koop in de boekhandels en online.