• Wethouder Chantal Broekhuis

    Marc Satijn

‘Nee’ tegen dorpshuisplan Maarn

MAARN De politiek laat een duidelijk 'nee' horen tegen het huidige dorpshuisplan van wethouder Chantal Broekhuis (CDA). Een meerderheid van de gemeenteraad kwam maandagavond met een waslijst aan wijzigingen op haar raadsvoorstel. Bovendien eisten de partijen, dat inwoners en belanghebbenden een grotere stem krijgen bij het verder ontwikkelen van de multifunctionele accommodatie.

Michiel Schaaij

Zoals eerder al duidelijk werd, stuit het plan om de sporthal te vervangen door twee kleinere sportzalen op onoverkomelijke bezwaren, zowel bij gebruikers als bij de Heuvelrugpolitiek. Er moet een nieuwe, volwaardige sporthal komen, aldus de gemeenteraad. Om de exploitatie daarvan een steuntje in de rug te geven, zou die zeven dagen in de week geopend moeten zijn.

MAGERTJES Ook op andere punten wil de raad het plan van Broekhuis aanpassen. Zo pleiten de indieners van VVD, Open, D66 en CDA voor een integrale oplossing voor de verkeersafwikkeling en de parkeerproblematiek rond het Trompplein. Verder wordt in het wijzigingsvoorstel een oproep gedaan, om te bekijken of het Maarnse bibliotheekfiliaal met hulp van scholen en vrijwilligers behouden kan blijven.

ONTMOETINGSPLEK Hoeveel zoden die laatste aansporing aan de dijk zet, is overigens nog de vraag. Commissielid Dianne van Wijnen (ChristenUnie) noemde de politieke stellingname op dat punt ,,nogal magertjes". Of plaatselijke lezers ook in de nieuwe Twee Marken in een volwaardige bibliotheek met ontmoetingsplek terecht kunnen, moet worden afgewacht.

DRAAGVLAK Geluiden uit Maarn om het hele plan vooruit schuiven zodat er meer tijd komt voor inspraak, konden maandag niet op politiek applaus rekenen. Alleen BVHlokaal ziet zo'n uitstel als een realistische optie. Fractieleider Sybe Streekstra stelde voor om Maarnaars een half jaar de tijd te geven, zodat die met een plan kunnen komen dat wél over een breed draagvlak beschikt.

DICHTE DEUR Andere partijen zagen dat uitstel niet zitten, vooral omdat het voortbestaan van het dorpshuis in acuut gevaar is. Volgens Lex Halsema van de Stichting De Twee Marken valt tussen begin juli en begin september de rekening van de bank op zijn deurmat. ,,En ik weet dat we die niet kunnen betalen", aldus de dorpshuis bestuurder. Om te voorkomen dat bezoekers voor een dichte deur komen te staan, moet het raadsvoorstel vóór die tijd zijn vastgesteld.

MEEBEWEGEN Intussen lijkt wethouder Broekhuis bereid om mee te bewegen met de politieke wensen. Ze ziet het door de gemeenteraad aangepaste raadsvoorstel als een startpunt voor de verdere ontwikkeling van de multifunctionele accommodatie. Door de instelling van een stuurgroep en een klankbordgroep wil ze belanghebbenden en inwoners meer bij het dorpshuisplan betrekken.