• Dorpsjournalist.nl

‘Golfbaan is verontreinigd’

DOORN De golfbaan aan de Mariniersweg is pas geschikt voor woningbouw, als de kopervervuiling op het terrein is gesaneerd. Dat schrijft voorzitter Peter van der Zee van de Stichting zwem- en sportaccommodaties in een brief aan het college en de gemeenteraad. Zeker 4000 vierkante meter van de bovengrond is al meer dan honderd jaar met koper verontreinigd. Omdat de kans klein is dat die vervuiling het grondwater bedreigt, werd de verontreiniging nog niet eerder aangepakt.

Michiel Schaaij

De kosten van een schoonmaakbeurt werden tien jaar geleden al door adviesbureau Aveco de Bondt ingeschat op zo'n 385 duizend euro. Waterbedrijf Vitens stelde daarop een onderzoek in. Daaruit bleek dat de kopervervuiling op het terrein een erfenis uit de 19e eeuw is. Volgens Vitens zat het koper al in de grond, toen in 1902 de Doornse Bronwaterleiding N.V. werd opgericht en de watertoren aan de Woestduinlaan werd gebouwd. De oorzaak van de verontreiniging is nooit officieel vastgesteld.

ACTUEEL Ingenieursbureau Aveco de Bondt adviseerde destijds, dat de kopervervuiling waarschijnlijk geen beperkingen stelt aan het gebruik als golfbaan. Maar de verontreiniging vormt een obstakel, nu de Heuvelrugpolitiek het golfterrein wil betrekken bij de woningbouwplannen op de aangrenzende marinierskazerne. Daarvoor moet de grond wél worden gesaneerd. Inname van te hoge concentraties koper kan nadelige gevolgen hebben voor de lever, de ingewanden en de nieren van toekomstige bewoners. Bovendien kan er contactallergie optreden.

OVERDRACHT Intussen bereidt de Stichting zwem- en sportaccommodaties zich voor op de overdracht van de golfbaan aan de gemeente. In de brief aan de politiek wordt erop aangedrongen, dat het maatschappelijk belang van woningbouw verder wordt onderbouwd en dat omwonenden mogen meepraten. Voorzitter Van der Zee stelt in zijn brief ook voor, dat de gemeente eerdere toezeggingen aan de Doornse Golf Club overneemt. Die zou de 9-holes baan in ieder geval mogen gebruiken tot de sluiting van de aangrenzende marinierskazerne.