• Henny Jansen

‘Bomenkap is acceptabel’

DOORN De kritiek van twee natuurorganisaties op de bomenkap bij De Basis is onterecht, vindt wethouder Rob Jorg (VVD) van gemeente Utrechtse Heuvelrug. Hij bestrijdt niet dat ruim 1700 vierkante meter aan bomen moet sneuvelen voor de bouw van zorgappartementen. Maar volgens Jorg komt daar een veelvoud aan bomen voor terug, elders op het terrein tussen de Oude Arnhemse Bovenweg en de Woestduinlaan.

Michiel Schaaij

COMPENSATIE De Natuur en Milieufederatie Utrecht (NMU) en Utrechts Landschap (UL) protesteerden vorige week nog tegen de bomenkap. Het ging hen vooral om een beschermd stukje bos van 147 vierkante meter, dat moet wijken voor de nieuwbouw. Deze zogenoemde bosgroeiplaats ligt sinds drie jaar binnen het Natuurnetwerk Nederland (NNN), dat is de voormalige Ecologische Hoofdstructuur (EHS). 

NATUUR In een reactie wijst wethouder Jorg nu op de zeer ruime compensatie die is afgesproken. Bovenop de verplichte aanplant ter grootte van 2900 vierkante meter, wordt nog eens 6100 vierkante meter met bomen beplant. Dat brengt het totaal op 9000 vierkante meter nieuw bos. Bovendien wordt de verharding van een weg aan de noordzijde van het terrein verwijderd, waardoor 1030 vierkante meter natuur aan het NNN-gebied wordt toegevoegd.

PLUSPUNT Een ander pluspunt is volgens Jorg het maximale percentage van het terrein dat bebouwd mag worden. In vergelijking met het nu geldende bestemmingsplan, neemt dat flink af. Na de sloop van het huidige woonoord worden er mindere vierkante meters teruggebouwd. Tegenover de sloop van 5748 vierkante meter, staat nieuwbouw van maximaal 5225 vierkante meter.

ACCEPTEREN Die pluspunten van het nieuwbouwplan op het terrein van De Basis zijn reden genoeg om het beperkte verlies van de bosgroeiplaats te accepteren, vindt Jorg. Volgens hem denkt de provincie daar hetzelfde over en heeft die inmiddels toestemming voor de bomenkap gegeven. Desondanks bekijkt projectontwikkelaar IDBB, of hij zijn plan naar aanleiding van de bezwaren van de NMU nog kan verbeteren.