Verkiezingen lezersnieuws

Passen tiny houses in de woonvisie van de gemeente?

De nieuwe wethouders gaan de dorpen langs om ideeën op te doen voor de uitvoering van het door de (nieuwe) gemeenteraad opgestelde Raadsprogramma. Zo maakte de heer Rob Jorg (VVD) op 4 juli jl. zijn opwachting in Maarn.

Bezorgd over water?

De Algemene Waterschapspartij AWP vraagt uw hulp. Waar maakt u zich zorgen over als het om water gaat? Wat moet beslist worden opgenomen in het AWP verkiezingsprogramma voor de waterschapsverkiezingen op 20 maart 2019 in uw waterschap?

Als het stof is neergedaald ?

De verkiezingen voor een nieuwe gemeenteraad van de UHR zijn voorbij.

De opkomst was boven het landelijk gemiddelde en dat doet mij deugt.

 

Positionpaper Landschap gepresenteerd

Op 12 maart is door de Stuurgroep Kromme Rijnlandschap de Positionpaper Landschap gepresenteerd.

Open zet eerste stap naar Voedselagenda voor de Heuvelrug

Voedsel heeft een enorme maatschappelijke betekenis en is meer dan een basisbehoefte. Daarom ligt er een belangrijke taak voor onze gemeente om verbindingen te leggen tussen betrokkenen in de lokale voedselketen, bij voorkeur op basis van een brede voedselagenda.

Een kijkje in de ziel van plaatselijke politici

Met de gemeenteraadsverkiezingen voor de deur nodigde de Michaëlkerk in Leersum op woensdagavond 7 maart alle fracties die aan de verkiezingen deelnemen uit om achter alle urgente politieke thema’s zich ‘in de ziel’ te laten kijken. Wat houdt hen bezig?

SGP zet zich in voor een schone en aantrekkelijke toeristische gemeente

De SGP Utrechtse Heuvelrug wil graag schone en nette dorpen en wil een aantrekkelijke toeristische gemeente zijn. Daarnaast hebben we ook de plicht om goed te zorgen voor de natuur. Een van die manieren waarop we daar voor kunnen zorgen is door als gemeente actief zwerfafval tegen te gaan.

Wethouder in geding.

Wethouder in het geding.

Pagina's