Verkiezingen

HEUVELRUG De nieuwe kandidaat-wethouders zijn donderdagavond voorgedragen aan de gemeenteraad en benoemd. De nieuwe wethouders zijn Gerrit Boonzaaijer (SGP), Chantal Broekhuis (CDA), Hans Waaldijk (OPEN) en Rob Jorg (VVD) en gemeentesecretaris is Marjan Havekes.  
HEUVELRUG Na een wekenlang vergadercircus heeft de Heuvelrugpolitiek een programma met speerpunten voor de komende vier jaar opgesteld. Tot de volgende gemeenteraadsverkiezingen in 2022 willen de partijen zich vooral bezighouden met de thema's financiën, duurzaamheid, zorg en wonen. Winnaars VVD en Open tonen zich opgetogen over het resultaat,...
Advertorial
DOORN Kristallen en mineralen van de zuiverste kwaliteit tegen een eerlijke prijs. Eigenaresse Marjolein van Belle: ,,Edelstenen zijn voor mij schatten van...
HEUVELRUG Huidig wethouder Henk Veldhuizen komt niet terug in het nieuwe college van de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Hij heeft ervoor gekozen de komende raadsperiode niet verder te gaan als raadslid voor het CDA.
HEUVELRUG Na een reeks van gesprekken met informateur Remco van Lunteren is er overeenstemming bereikt over de vorming van een nieuw college met VVD, OPEN, CDA en SGP. Het raadsprogramma was de basis voor gesprekken. Er zijn geen aanvullende onderwerpen benoemd.
Advertorial
DOORN Eigenaar Andries de Loor kan zich niet voorstellen dat hij al zo lang bezig is met zijn zaak. Autoshop de Eend is zijn levenswerk en hij is er best...
HEUVELRUG Er komt toch meer openheid bij de financiële onderhandelingen rond de formatie. Een ruime meerderheid van de fracties in de gemeenteraad wil de discussie over verlaging van de gemeenteschuld niet achter gesloten deuren voeren. Het thema financiën wordt daarom betrokken bij de openbare gesprekken over een raadsbreed programma.
HEUVELRUG De raadsfracties hebben donderdagavond in een openbare bijeenkomst het advies van informateur Remco van Lunteren besproken. Hier is afgesproken dat er in een aantal openbare bijeenkomsten gewerkt gaat worden aan een programma dat uiteindelijk door alle fracties in de raad kan worden gedragen. 
Advertorial
MAARN Zorgverleners Marco Meurs en Jelke Fokkinga wilden dat dagcentrum De Regenboog het predicaat fairtrade zou krijgen. Ze dienden een aanvraag in bij...
HEUVELRUG De formatie van een nieuw college zal slechts ten dele openbaar zijn. Dat blijkt uit het advies van informateur Remco van Lunteren (VVD). Als de Heuvelrugpolitiek akkoord gaat, wordt er alleen in het openbaar vergaderd over punten van overeenstemming. Zodra de politiek gevoelige kwesties aan de orde komen, hebben inwoners en pers het...
HEUVELRUG De gemeente Utrechtse Heuvelrug heeft afscheid genomen van dertien raadsleden. D66-raadsleden Cosmas Blaauw en Erwin Kamp, VVD-raadsleden Franca Kerstens en Peter van der Zee, CDA-raadsleden Teunis Reedijk en Willem van Drie, OPEN-raadsleden Tim Verhoef en Joost Scheltinga, SGP-raadsleden Frits Jansen en Kees van der Merwe en de SP...
HEUVELRUG De vrede in de Heuvelrugpolitiek lijkt voorlopig getekend. Als grootste partij neemt de VVD het voortouw bij de formatie. Nog deze week worden de eerste gesprekken gevoerd met de nieuwe informateur Remco van Lunteren. De komende maanden moet duidelijk worden welke partijen naast de VVD in aanmerking komen voor een wethouderspost.