Politiek

DOORN Een aantal inwoners is teleurgesteld over de afsluiting van een deel van het Maarnse Voetpad. Een stukje van het oude kerkenpad, dat parallel loopt aan de Amersfoortseweg, werd afgegrendeld nadat prinses Irene daar vorig jaar een villa kocht. ,,Een voorkeursbehandeling", zo vermoedt een Doornaar, die namens protesterende wandelaars een...
LEERSUM De gemeente moet de varkenshouders aan de Nieuwe Steeg overhalen om gebruik te maken van de bestaande uitkoopregelingen. Dat schrijft het Bewonerscomité Leersum Zuid in een brief aan de gemeenteraad en het college. Volgens actievoerende buurtbewoners zou ,,het leefgenot van honderden burgers groter ingeschat moeten worden, dan het...
Advertorial
Op 12 november gaat het zorgseizoen weer van start. Het kabinet en de zorgverzekeraars hebben dan bepaald wat er gaat veranderen aan het eigen risico, de vergoedingen en de...
HEUVELRUG De Onroerendezaakbelasting (Ozb) gaat niet met 17,5 procent, maar met 12,5 procent omhoog. Om dat te betalen, moet de gemeente 100.000 euro extra bezuinigen op de eigen inkoop. Bovendien gaat de politieke ingreep ten koste van het begrotingsoverschot. Dat is de uitkomst van het raadsdebat van maandagavond. 
HEUVELRUG Wethouder Gerrit Boonzaaijer en hoogheemraad Els Otterman hebben de overeenkomst 'Impuls Klimaatadaptatie in de Stad 2020' getekend. Het gaat hierbij om een financiële bijdrage van Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden aan twee projecten van de gemeente Utrechtse Heuvelrug.
HEUVELRUG De gemeente doet de waterpijp en lachgas in de ban. De nieuwe Algemene Plaatselijke Verordening (APV) maakt korte metten met overlast door lachgasgebruikers en waterpijpcafés. Zo mag in de openbare ruimte voortaan geen lachgas meer worden gebruikt, als dat hinder veroorzaakt. Verder komt er een vergunningplicht voor zogenoemde...
HEUVELRUG De sportkoepel Heuvelrug Sport Initiatief (HSI) raadt de fracties in de gemeenteraad aan hun bezuinigingsplan op de sport te heroverwegen. In een ingezonden stuk noemt de HSI het kortzichtig en kortstondig om nu te bezuinigen op de sport in Utrechtse Heuvelrug.
HEUVELRUG De begroting die wethouder Gerrit Boonzaaijer (SGP) aan de gemeenteraad heeft voorgelegd, zorgt voor politieke spanningen. Vooral de verhoging van de Onroerendezaakbelasting (Ozb) en de bezuiniging op fietsveiligheid moesten het tijdens de raadsbijeenkomst van donderdagavond ontgelden. 
HEUVELRUG Gemeente Utrechtse Heuvelrug heeft een start gemaakt met het opstellen van de Transitievisie Warmte. Het is een gevolg van het concept Klimaatakkoord.