Natuur en milieu

DOORN Natuurwethouder Chantal Broekhuis (CDA) heeft het Rijksvastgoedbedrijf om een reactie gevraagd op het alternatieve plan om massale bomenkap in het park van Huis Doorn te voorkomen. Eerder deze maand pleitten vrijwilligers Jolco en Tjitske Brolsma in deze krant al voor aanpassing van de kapplannen. 
HEUVELRUG Het is bijna gedaan met de overlast door de eikenprocessierups. Er zijn in de Heuvelrugdorpen vier aannemers op afroep bezig geweest met de bestrijding van het plaagdiertje. Die zetten daarvoor steeds twee bestrijders met een zuigunit in. Gedurende de maanden juni en juli hebben die ploegen in totaal zo'n 600 manuren aan het...
Advertorial
DOORN Jezelf beter leren kennen. Leren vertrouwen op wat je voelt in je lichaam en daar zelfvertrouwen en energie uit halen. Sansoma Instituut voor...
HEUVELRUG Op deze website publiceerden we dinsdag een artikel over locaties in ons gebied met vervuilde grond. Dit artikel blijkt niet volledig juist. Door onduidelijke en/of onvolledige informatie die verstrekt is aan onze redactie kunnen er locaties genoemd zijn die niet (meer) vervuild zijn. Onze excuses voor eventuele onjuiste informatie...
DOORN In het park van Huis Doorn dreigen veel gezonde en beeldbepalende bomen te sneuvelen. Maar de grootschalige kap die het Rijksvastgoedbedrijf voor ogen staat, is zinloos en onnodig. Dat zeggen Driebergenaar Jolco Brolsma (72) en zijn vrouw Tsjitske (74). Ze hebben een simpel alternatief bedacht, waardoor de monumentale beuken aan de...
Advertorial
DOORN Met tevredenheid blikken eigenaren Hans van der Pas en Michaël van Doesburg terug op vorig jaar. Want veel mensen hebben hun Restaurant Zes gevonden...
DRIEBERGEN De Stichting Milieuzorg Zeist en omstreken heeft grote bezwaren tegen de plannen van eigenaar Eegh van Arkel van landgoed De Woerd. Die mag van de gemeente het voormalige composteerterrein achter de Meerkoet aan zijn domein toevoegen en er een natuurterrein van maken. Ook mag hij een oude schaapskooi tot woning verbouwen en een...
HEUVELRUG Omdat het natuurbrandgevaar is afgenomen door de recente regenval is het algeheel stookverbod op advies van de Veiligheidsregio Utrecht ingetrokken. Zowel de tijdelijke als permanente ontheffingen voor het stookverbod kunnen weer worden verleend.
Advertorial
LEERSUM Ook dit jaar wordt er weer een gezellige kerstmarkt georganiseerd door de Ondernemersvereniging Leersum (OVL) en de BIZ. Op vrijdag 14 december van...
HEUVELRUG De weersverwachtingen en de meetwaarden voor droogte in de natuur geven aan dat de kans op natuurbrand momenteel normaal is, meldt de Veiligheidsregio Utrecht. Dit betekent dat het natuurbrandrisico vanaf 31 juli 0.00 uur is verlaagd naar Fase 1: alert. De reguliere waakzaamheid wordt daarmee weer betracht.
HEUVELRUG Er zijn de afgelopen jaren al veel buitens en villa's beschreven in deze krant. Op een gegeven moment gaan bepaalde zaken opvallen. Neem nou de rol van de tuinbazen op de buitenplaatsen.
DOORN De provincie Utrecht en dus ook de gemeente Utrechtse Heuvelrug is rijk aan kleine landschapselementen, zoals houtwallen met verschillende soorten begroeiing, poelen, lanen en knotwilgen bepalend voor het karakter van het landschap en de biodiversiteit. Dankzij de subsidie gaat de gemeente extra uitvoering geven aan het natuurbeheerplan...