• Groepsfoto van de deelnemers aan de gezamenlijke stakingsbijeenkomst.

    School
  • Wethouder Chantal Broekhuis spreekt de stakende leerkrachten toe.

    School
  • De bijeenkomst van de stakende leerkrachten wordt geopend door Kees-Jan de Swart, directeur van CBS Coolsma

    School

Gezamenlijke stakingsactie Driebergse basisscholen

06-11-2019, 14:04 | Lezersnieuws | Kees-Jan

De acht Driebergse basisscholen hebben zich aangesloten bij de landelijke stakingsoproep.

De scholen hebben daarom op woensdag 6 november de deuren gesloten gehouden voor de kinderen. Op CBS Coolsma zijn vervolgens wel de deuren geopend voor alle collega’s van de verschillende scholen. Om 9 uur stroomde de centrale ruimte van de school vol met zo'n 60 leerkrachten en directieleden. Er was thee en koffie en iedere school had iets lekkers meegenomen. Ook vier gemeenteraadsleden en wethouder Chantal Broekhuis gaven blijk van hun belangstelling. De scholen hebben vervolgens met elkaar gedeeld hoe zij met het leerkrachttekort omgaan. De verschillende ervaringen en oplossingen werden hierbij uitgewisseld en dat gaf, samen met een ronde persoonlijke gesprekjes tussen de leerkrachten, een groot gevoel van saamhorigheid. Een mooie bijvangst was, dat iedereen het heel erg plezierig vond om elkaar te ontmoeten en op deze manier de scholen met elkaar te verbinden. We hebben de bijeenkomst dan ook afgesloten met een pitch van iedere school, waarin verteld werd waar men trots op was en met welke ontwikkelingen de school bezig was. Nu maar hopen dat de politiek begrijpt waar al die bevlogen en betrokken leerkrachten voor staan en hoe betekenisvol dit prachtige beroep is.