Gunnen wij elkaar nog iets?

20-03-2020, 13:00 | Lezersnieuws | Annemiek Tubbing

We willen niet dat er binnen de bebouwde kom wordt gebouwd, maar ook niet daarbuiten. Onder druk van de provincie zoekt de gemeente geschikte locaties binnen de bebouwde kom. Dat valt niet mee, want iedere locatie heeft zijn eigen belangengroep, lijkt het wel. Zie bijvoorbeeld het Ludenbos in Doorn (De Kaap 19 maart 2020: ‘Protest tegen mogelijke woningbouw’). Nu is het nog allerminst zeker dat daar gebouwd gaat worden, maar alleen het idee al, voedt het protest. Het gaat mij niet om het Ludenbos; het gaat mij om het beeld van ‘mijn generatie’. Ik ben 63 en ik heb geen oorlog meegemaakt, maar wel alle welvaart die erna kwam. De milieuproblemen die zich in de jaren 70 voordeden zijn goeddeels opgelost. We hebben nu met andere, veel grotere, uitdagingen te maken. Onze technische mogelijkheden lijken het niet meer bij te benen, althans niet op de schaal die nodig is.

Als burgers kunnen we wel iets bijdragen aan de mondiale problematiek, maar op beperkte schaal. Waar we wel wat aan kunnen doen, is onze jeugd helpen aan fatsoenlijke en betaalbare huizen. Als iedereen in zijn of haar omgeving bezwaar maakt tegen woningbouw, komen we geen stap verder. En als het al doorgaat, duurt het veel te lang. Jonge mensen beginnen niet aan een gezin als ze geen geschikt huis vinden. Dat is heel zuur. En ook als we alleen aan ons eigen belang denken, dan is dat ook niet erg verstandig. Van hun kinderen zijn wij – ouderen – in de toekomst afhankelijk. We zullen moeten bewegen voor het welzijn van onze jeugd, maar ook van onszelf. Gun ze een plek, gun ze een betaalbaar huis.

En dan heb ik nog een oproep aan de (lokale) politiek: ga niet eindeloos in gesprek met ons. Participatie is een groot goed, maar op dit moment wordt het niet goed gebruikt. Het is de bedoeling dat het voor een zo groot mogelijk draagvlak zorgt, maar niet dat iedereen het ermee eens moet zijn. Dat vertraagt enorm en leidt meestal na jaren tot afstel. Luister naar alle argumenten, weeg de belangen af en hak de knoop door. Daarvoor zijn jullie ingehuurd. Dat is ook wat nodig is voor een goed besluit: motiveren waarom je – gehoord hebbende alle argumenten – een bepaalde keuze maakt. Een goed gemotiveerd besluit haalt het bij de bestuursrechter. De gang erin houden en hopen dat mensen toch overtuigd worden, al was het maar omdat ze beseffen dat hun eigen (klein-)kinderen een plek onder de zon verdienen.

Annemiek Tubbing (Maarn)