• CU-raadslid Dick Karssen

    Geerke Vermeulen

CU: stop met verdere bezuinigingen

04-11-2019, 09:32 | Lezersnieuws | Lydia

De ChristenUnie-fractie in Utrechtse Heuvelrug zit niet te wachten op verdere voorstellen tot bezuinigingen op de gemeentebegroting. Enkele andere fracties willen dat via amendementen nog voorstellen, maar daar zal de CU-fractie tegen stemmen. 

“We willen de omvang van de schulden terugbrengen, maar niet ten koste van alles. Wij zijn er geen voorstander van om de investeringen nog verder terug te schroeven, in deze en de volgende begroting”, aldus fractievoorzitter Dick Karssen. “Het is knap werk dat er nu een sluitende begroting voor 2020-2023 ligt met zelfs een beperkt overschot. Maar dat kost wel wat”, zo sprak Karssen uit in de Raadsvergadering van 31 oktober. “Een zoveelste consultatie van de inwoners om bezuinigingsideeën aan te dragen, veel ambtelijke voorstellen met personele krimp, het eindeloos schrappen van nuttige en noodzakelijke investeringen zoals voor fietsprojecten en veiligheid, en als klap op de vuurpijl historisch ongekende voorstellen voor belastingverhoging. Dat alles om onze lening portefeuille te verkleinen en tekorten in het sociaal domein weg te werken. Dat doet overal pijn, in de organisatie, bij onze inwoners en bij raad en college.”

De CU-fractie wil schulden aflossen met meevallers. “Zijn er onverwachte meevallers en hebben we dat geld niet nodig dan kunnen die gelden wat ons betreft worden gebruikt voor extra aflossing. Het is belangrijk om voorzieningen in stand te houden, een goed beleid te kunnen voeren in het sociaal domein en voor de minima. Dan zoeken wij bezuinigingen buiten die terreinen en doen wij een extra beroep op de solidariteit van onze inwoners en bezoekers van onze gemeente door voorstellen tot belastingverhoging” vindt Dick Karssen.

De CU-fractie hoopt verder dat het rijk zijn verantwoordelijkheid neemt en gemeenten in staat gaat stellen hun taken op een normaal niveau te blijven uitvoeren zonder jaarlijkse bezuinigingsrondes. Op initiatief van de Tweede Kamerfracties van o.a. de ChristenUnie is onlangs een motie aangenomen om het Kabinet te vragen te onderzoeken of gemeenten wel genoeg geld krijgen voor al hun taken en daarover in december 2019 te rapporteren.