• Droogdal in steilrand

    H. van het Loo

Werelderfgoed in Amerongen(deel) H. van het Loo

14-02-2020, 16:20 | Lezersnieuws | H. van het Loo

 

Wikipedia beschrijft werelderfgoed als volgt: het is cultureel of natuurlijk erfgoed dat wordt beschouwd als onvervangbaar, uniek en eigendom van de gehele wereld, en waarvan het van groot belang wordt geacht om te behouden. Bij Amerongen zijn er twee gebieden met die kenmerken en twee gebieden die daar in de buurt komen. Het wordt in twee artikelen besproken.

 

Steilrand, droogdal, rivierbedding en oeverwal

 

Het hoge zandgebied, ook wel spoelzandwaaier of sander genoemd, is in het verleden door de Rijn aangetast en er is een klif ontstaan. Door erosie is een deel van de bedding met zand opgevuld en de verdwenen klif noemen we nu een steilrand. Een deel van de bedding is nog aanwezig, maar is verland tot een drassige laagte. Vervolgens ligt er in de polder een deels afgegraven oeverwal. Bovendien lag op het lage deel naast de steilrand de voormalige benedenweg en lag nabij de N225 de bovenweg van de Via Regia. Tevens is het einde van een droog dal in de steilrand te zien. Door de samenhang van boven genoemde feiten is dit een unieke

situatie, het voldoet aan de eisen van een werelderfgoed. Los van dit feit is het ecologisch ook een zeer waardevol gebied. Op de foto het rechter deel van het droge dal en de steilrand.

 

 

Gaaf kronkelwaardpatroon

 

In het verleden is in de uiterwaarden veel klei gewonnen voor de baksteenindustrie. Daardoor is het reliëf onnatuurlijk. Nabij de oude stroomgeul van de Rijn, nabij de Hank, ligt nog een gaaf kronkelwaardpatroon met restanten van een oude stroomgeul. Het is door de provincie Utrecht evenals diverse droge dalen als aardkundige waarde erkend en deze waarden dienen beschermd te worden. Op wereldschaal is dit gave landschap naar verwachting niet uniek en daarom geen werelderfgoed.