• Holleweg, de dodenweg

    H. van het Loo

Werelderfgoed in Amerongen(deel2)

10-12-2019, 12:05 | Lezersnieuws | H.


 

Werelderfgoed in Amerongen (deel 2)

 

Wikipedia beschrijft werelderfgoed als volgt: het is cultureel of natuurlijk erfgoed dat wordt beschouwd als onvervangbaar, uniek en eigendom van de gehele wereld, en waarvan het van groot belang wordt geacht om te behouden. Bij Amerongen zijn er twee gebieden met die kenmerken en twee gebieden die daar in de buurt komen.

 

Droog dal en twee holle wegen

 Door de provincie Utrecht wordt het droge dal ten noorden van de Holleweg als een aardkundige waarde erkend. Droge dalen of sneeuwsmeltwaterdalen komen meer voor, maar een droog dal met twee holle wegen is uniek. Dit landschap voldoet aan de eisen van een werelderfgoed. Eén van deze holle wegen is de voorheen genoemde dodenweg, een weg , waarover de doden vanuit Overberg naar Amerongen werden vervoerd.

 

Mestdek op sander

Vroeger werden plaggen op de velden gestoken en in de potstal gebracht. Door het vee werd de mest vermengd met de plaggen en later op de akker gebracht. Door jarenlange bemesting werd de grond millimeter na millimeter verhoogd en ontstond er een dik cultuur- of mestdek. Veelal gebeurde het steken van plaggen op de zandgronden, maar nabij de Kersweg werden de plaggen in de kleigronden gestoken en daardoor is hier een zavelig (een zeer lichte klei) mestdek ontstaan. Dit soort van mestdekken op hoge zandgronden komt vaker voor, maar een ligging op een spoelzandwaaier of sander is vrij uniek, maar om het werelderfgoed te noemen is een stap te ver. Het kan zeker als aardkundige waarde worden erkend.