• Wilma Hielema

    Wilma

Wilma Hielema stopt als raadslid GroenLinks/PvdA

26-08-2016, 09:43 | Lezersnieuws | GroenLinks/PvdA

Tot haar grote spijt ziet Wilma Hielema zich genoodzaakt om te stoppen met haar werk als raadslid voor GroenLinks/PvdA in de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Haar afnemende gezondheid dwingt haar om stappen terug te doen. In de vergadering van donderdagavond 15 september 2016 neemt de raad afscheid van Wilma. Dan ook wordt haar opvolger, Karel de Wit uit Maarsbergen, geïnstalleerd.

Wilma Hielema vindt dat de inwoners, collega-raadsleden en de fractie op haar volledige en betrouwbare inzet zouden moeten kunnen rekenen. Dat kan ze helaas niet langer meer waarmaken. Wilma begon in 1997 in de gemeenteraad van Doorn voor GroenLinks. Vervolgens was ze vier jaar fractievoorzitter van GroenLinks in de gemeenteraad Utrechtse Heuvelrug. Daarna vond ze het mooi geweest. Wel bleef ze zich inzetten voor kwetsbare inwoners via het Platform voor mensen met een Functiebeperking. Maar toen drie jaar later de lijst weer moest worden samengesteld en de partij een beroep op haar deed stond ze weer klaar. Wilma heeft zich de afgelopen tweeënhalf jaar voor de fractie GroenLinks/PvdA vooral ingezet voor het sociale domein. En dat was met de grote veranderingen op het gebied van zorg en welzijn een enorme kluif. Wilma sluit haar politieke carrière af met twee mooie successen. Net voor het zomerreces zijn er twee moties van haar hand aangenomen. Eén voor een bestandsbreed cliënttevredenheidsonderzoek in het sociaal domein én één voor het waarmaken van Inclusief beleid voor mensen met een functiebeperking.

Hans Waaldijk, fractievoorzitter, zegt over haar vertrek: Als fractie gaan we haar heel erg missen. Wilma zette sociale misstanden op de agenda, en gaf een stem aan mensen die om wat voor reden dan ook in verdrukking kwamen. Met haar kennis en compassie was ze het sociale geweten van de fractie. We zijn haar heel dankbaar voor haar inzet, gedrevenheid, zorgvuldigheid en de goede samenwerking'.

De besturen van GroenLinks en PvdA zien het vertrek van Wilma als een groot verlies voor de lokale politiek. Wilma is hét voorbeeld van een politica die geworteld is in de samenleving: haar sterke netwerk met mensen die een steun in de rug nodig hebben, met mensen die erop rekenen dat de onze lokale overheid een hand toesteekt. Harrie Swarte, voorzitter van het afdelingsbestuur van GroenLinks: 'Zij heeft een moedig besluit genomen; wij zullen haar gedreven inzet en deskundigheid erg gaan missen'.