• Spoedpost

    Josine Vernooij
  • campagnebeeld

    campagnebeeld

Wanneer belt u de huisartsenpost?

14-06-2019, 15:16 | Lezersnieuws | arina

Huisartsenpost Gelderse Vallei in Ede verleent spoedeisende huisartsenzorg buiten kantooruren in de Gelderse Vallei. De organisatie ziet dat dat het voor veel patiënten niet altijd duidelijk is wanneer en met welke gezondheidsklachten ze de huisartsenpost kunnen bellen. Daarnaast blijkt uit cijfers dat het aantal contactmomenten op de huisartsenpost toeneemt. De stijging van contacten is groot ten opzichte van het landelijk gemiddelde.Voor de huisartsenpost is dit aanleiding om deze zomer een publiekscampagne starten. 

Toename contactmomenten
Uit cijfers blijkt dat er in 2018 76.901 contacten waren met Huisartsenpost Gelderse Vallei. Dit is een stijging van ongeveer 5000 contacten ten opzichte van 2017. De stijging is landelijk gezien groot. Er is vooral sprake van een toename aan telefonische zelfzorgadviezen en in mindere mate aan consulten op de huisartsenpost. Astrid Bos, manager van Huisartsenpost Gelderse Vallei: “We merken dat patiënten steeds sneller contact met de huisartsenpost opnemen. Ook als de klachten niet spoedeisend zijn. Met deze campagne willen we patiënten en hun familie bewust maken met welke gezondheidsklachten ze de huisartsenpost kunnen bellen.” Eind 2016 is het telefoonnummer aangepast van de huisartsenpost. Uit metingen blijkt dat er nog steeds patiënten naar het oude nummer bellen. In deze campagne is daarom ook aandacht voor het telefoonnummer van Huisartsenpost Gelderse Vallei. Meer weten? Ga naar www.ongemakofspoed.nl.

Waarvoor de huisartsenpost bellen?
Bij Huisartsenpost Gelderse Vallei kunnen mensen terecht voor spoedeisende medische vragen die niet kunnen wachten tot het spreekuur van de eigen huisarts. Voor klachten zoals acute verschijnselen of hevige pijn en hechtwonden kunnen patiënten buiten kantooruren telefonisch contact opnemen via (0318) 200 800. Een speciaal opgeleide doktersassistent beantwoordt de telefoon. Deze assistent geeft advies en indien nodig maakt hij of zij een afspraak voor een consult op de huisartsenpost. Als tijdens het telefoongesprek blijkt dat de patiënt te ziek is om naar de huisartsenpost te komen, brengt de dienstdoende huisarts een huisbezoek. Daar beoordeelt de huisarts de patiënt en kijkt welke hulp er nodig is. De huisarts kan op dat moment ook beslissen of opname in het ziekenhuis nodig is.

Nuttig platform
Iedereen twijfelt wel eens of een bezoek aan de huisarts nodig is of zoekt informatie over gezondheid en ziekten. Met behulp van de informatieve website www.thuisarts.nl of de app ‘Moet ik naar de dokter’ kunnen mensen zelf een inschatting maken of het nodig is om een huisarts te raadplegen. Ook kan men er betrouwbare informatie over gezondheid en ziekten vinden. Deze digitale platformen werken met wetenschappelijke richtlijnen van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG).

 

Toestemming nodig voor kunnen inzien medische gegevens
In een spoedgeval is het belangrijk dat hulpverleners medische gegevens kunnen inzien.Huisartsen en apotheken kunnen medische gegevens delen met andere zorgaanbieders, zoals de huisartsenpost. Deze kunnen dan ingezien worden als ze nodig zijn om een patiënt snel, goed en veilig te helpen. Het delen van medische gegevens gebeurt via het Landelijk Schakelpunt (LSP), maar alleen met toestemming van de patiënt. Iedereen kan een toestemmingsformulier invullen via www.volgjezorg.nl of er één invullen bij de eigen huisarts of apotheek. Uit cijfers blijkt dat ruim 3,5 miljoen Nederlanders nog geen toestemming hebben gegeven.

Meer weten over de campagne? Ga naar www.ongemakofspoed.nl.