• GroenLinks/Pvda

    H.Waaldijk

Voortuit met de fiets

13-03-2017, 15:02 | Lezersnieuws | Tim Verhoef

Vooruit met de fiets!

Nu er de komende jaren in onze gemeente geld beschikbaar is om te investeren in de verkeersinfrastructuur, heeft Open de inwoners van onze gemeente uitgenodigd met voorstellen te komen om met voorrang het fietsklimaat te verbeteren. Ongeveer 20 inwoners hebben op onze oproep gereageerd. Hun suggesties hebben we doorgegeven aan de wethouder. Hij heeft beloofd deze zaken met prioriteit aan te pakken in het kader van het wegenonderhoud. Dat betekent dat de verkeerslichten fietsvriendelijker worden afgesteld. En dat de fietspaden worden opgewaardeerd tot fietswegen: goed onderhouden en 's avonds goed verlicht.

Opmerkelijk is dat veel van de reacties gaan over de afstelling van verkeerslichten, met name in Driebergen. Op veel plaatsen ervaren fietsers dat zij veel geduld moeten hebben - meer geduld dan automobilisten - als het licht op rood staat. Prominent voorbeeld is de Hoofdstraat in Driebergen. Ook het kruispunt in Doorn vanuit richting Leersum wordt genoemd.

Inwoners wijzen ons ook op straten en oversteekplaatsen die door de inrichting gevaar opleveren voor de fiets, zoals de Koenestraat in Amerongen, de Horstlaan in Driebergen, het kruispunt Engweg - Bosstraat in Driebergen, de Amersfoortseweg, Postweg en de Acacialaan in Doorn en de oversteek Driebergseweg ter hoogte van de Berkenweg.

En dan zijn er nog paden en wegen die nodig opgeknapt moet worden omdat ze, zeker als het flink geregend heeft, uitlokken om er zigzaggend doorheen of met een ruime bocht omheen te fietsen - en dat kan gevaarlijke situaties opleveren. De fietspaden tussen Driebergen en het station zijn hier een voorbeeld van, en ook de fietspaden naast de Driebergseweg in de bebouwde kom van Doorn.

Ook in het buitengebied kunnen de omstandigheden voor de fiets op veel trajecten beter. Genoemd worden de Veenseweg (Amerongen - Veenendaal), de fietsroute van Leersum naar Wijk bij Duurstede, de Bergweg in Amerongen, de Lekdijk tussen Amerongen en Wijk, de Langbroekerdijk en het onverharde deel van de Meentsteeg tussen Maarn en Woudenberg.

Tenslotte zou het fietsen bij donker veiliger en comfortabeler kunnen worden gemaakt door te zorgen voor betere verlichting, bijvoorbeeld tussen Leersum en Doorn en tussen Maarn en Doorn. Dat hoeft niet per se in de vorm van straatlantaarns, zoals een inzender opmerkte, maar kan ook door lichtgevende strepen.