• bewoners Nieuwe Steeg in conclaaf

Verzet tegen sluipie-sluipie-planologie GemeenteBewoners op de been tegen nieuwbouw Nieuwe Steeg

02-03-2016, 12:30 | Lezersnieuws | E. de Mooij

Het is dinsdagavond. Tweeëntwintig bewoners zitten rond de tafel. Aanleiding: Het Gemeentelijk plan om woningen aan de Nieuwe Steeg te bouwen. De bijeenkomst begint met galgenhumor. 'De Gemeente helpt een noodlijdende. Dat doen ze niet vaak', zegt iemand gekscherend. Waar de spreker op doelt is dat de Gemeente Landgoed Zuijlenstein helpt om de exploitatiebegroting rond te krijgen door 11 woningen te bouwen, waarvan 5 aan de Nieuwe Steeg. Maar allengs wordt de toon in de bijeenkomst kritisch en verontwaardigd. 'Het is ongelooflijk. Je krijgt een uitnodiging voor een avond over Landgoed Zuijlenstein, maar er staat niet bij dat het over de Nieuwe Steeg gaat. Geen wonder dat vrijwel niemand er naar toe ging. Dit is misleidend.' En 'de Gemeente wijzigt bestemmingsplannen naar gelang het haar uitkomt'. 'De gemeentelijke kernwaarden voor natuur en landschap, worden door haar zelf met voeten getreden'. 'Kennelijk gaat het belang van een individuele ondernemer voor dat van de bewoners aan de Nieuwe Steeg.' 'Ze (de Gemeente) heeft het idee al lang omarmd, ze is bezig met sluipie-sluipie planologie. Zo noemt een hoogleraar Planologie het fenomeen waarbij een Gemeente stap voor stap burgers voor voldongen feiten stelt.' 'We krijgen een uitnodiging en mogen nu niet op de inhoud van de plannen reageren, maar Zuijlenstein mag dat wel. De Gemeente meet met twee maten' Over het laatste zijn alle aanwezigen het eens. En er is ook wrevel, want de Gemeente beloofde zo'n vijf jaar geleden dat ze met de belanghebbenden van de Nieuwe Steeg een uitwerkingsvisie zou maken. Toen één van de bewoners de wethouder daaraan herinnerde wist ie van niks maar hij zou het op de actielijst zetten. Nooit meer van gehoord. De bewoners hebben de indruk dat het de Gemeente koud laat. De zichtlijnen tussen de boerenerven zouden worden gewaarborgd, was beloofd. Ondertussen wordt volstrekt willekeurig bebouwing toegestaan. 'Dubai aan de Nieuwe Steeg' zegt iemand mistroostig. Aan het eind van de avond is er een actiecomitenieuwesteeg@gmail.com Donderdagavond gaan de bewoners naar het Gemeentehuis. Want je kunt het niet over je kant laten gaan dat het landschap wordt aangetast, het burgerbelang op de tweede plaats komt, informatie onvolledig en misleidend is, stukken te laat komen, procedures met voeten worden getreden en toezeggingen niet nagekomen. Let op Gemeente Heuvelrug, de Nieuwe Steeg komt er aan: niet sluipend, maar transparant en met open vizier.

Ellen de Mooij