• Fractie van de PPV, Politieke Partij Valkenheuvel, Rianne van Grinsven, Robin Schouwstra en Mischa Keus

Valkenheuvel wint jeugdgemeenteraad

23-11-2015, 20:20 | Lezersnieuws | Valkenheuvel

Elk jaar organiseert de gemeente Utrechtse Heuvelrug een Jeugdgemeenteraad voor de kinderen van groep 8 van de basisscholen uit de gemeente. Dit jaar was Driebergen-Rijsenburg aan de beurt. Aangezien het niet mogelijk is alle scholen uit de gemeente ieder jaar uit te nodigen voor de Jeugdgemeenteraad, is er een roulatiesysteem over de kernen. Iedere basisschool wordt eens in de drie jaar uitgenodigd. Dit jaar was de Valkenheuvel ook uitgenodigd. Het plan moest gaan over het thema Licht. De gemeente Utrechtse Heuvelrug heeft het thema Licht gekozen omdat 2015 het Internationale jaar van het Licht is van de Verenigde Naties.

Samen met juf Francisca en juf Miranda hebben de leerlingen van groep 8 zelf een plan bedacht. Zij hebben daarvoor ondersteuning gehad van Rob van den Hoek, raadslid van de gemeente. Het uiteindelijke plan dat de kinderen hebben bedacht was om de schaduw- en licht kanten van het vluchteling zijn onder de aandacht te brengen. Doel van het plan is de vluchtelingenkinderen op school goed en snel Nederlands te leren en te leren hoe de Nederlandse cultuur in elkaar zit.

De vergadering van de Jeugdgemeenteraad werd voorgezeten door een jeugdburgemeester, ondersteund door burgemeester Frits Naafs. Tijdens deze vergadering heeft iedere fractie zijn plan aan de fracties van de andere scholen gepresenteerd. De Vuurvogel en de Kring hadden een plan bedacht om licht te brengen in het leven van ouderen. De Zonheuvel wilde in het centrum een grote kerstboom met lichtjes op zonne-energie plaatsen waaraan wensen konden worden gehangen. Na een vragenronde aan elkaar werd door de leerlingen over de plannen gestemd en werd het beste plan gekozen. Voor de uitvoering van het winnende plan stelde de gemeente maximaal € 2.500,- beschikbaar.

De fractie van de Valkenheuvel bestond uit Robin Schouwstra, Mischa Keus en Rianne van Grinsven. Zij hebben het plan gepresenteerd en verdedigd. En dat hebben zij heel goed gedaan. Klasgenoten op de publieke tribune leefden erg mee tijdens het debat. En uiteindelijk heeft het plan van de Valkenheuvel gewonnen. Van het geld gaat groep 8 een film maken om de schaduw- en lichtzijde van het vluchteling zijn onder de aandacht te brengen. Het doel is meer geld vrij te maken om het mogelijk te maken de kinderen zo goed en snel mogelijk Nederlands te leren en te zorgen dat ze de Nederlandse cultuur leren begrijpen.