• voor toegankelijke openbare ruimte zorg je samen

    onbekend

Utrechtse Heuvelrug: All Inclusive

21-03-2016, 23:00 | Lezersnieuws | Wilma Hielema

GroenLinks/PvdA wil, nu de Tweede Kamer eindelijk heeft ingestemd met het VN verdrag voor rechten van mensen met een beperking, snel en serieus werk maken van een toegankelijke lokale samenleving.

Toegankelijkheid voor iedereen wordt de norm

De Tweede Kamer heeft in januari van dit jaar ingestemd met het VN verdrag voor rechten van mensen met een beperking. Vanaf 2017 zal dan het VN verdrag ook in Nederland van kracht zijn en wordt toegankelijkheid voor iedereen de norm! Dat moet uiteraard op lokaal niveau worden uitgewerkt in concrete plannen en maatregelen. Wilma Hielema van GroenLinks/PvdA is al vele jaren een voorvechter voor toegankelijkheid voor iedereen. Ze is blij dat de regering nu ook zover is en aanbieders van goederen en diensten - dus niet alleen de gemeente maar ook bedrijven, winkels, horecagelegenheden en instellingen - moeten zorgen voor een goede algemene toegankelijkheid. Daarbij gaat het vooral, maar niet alleen, om fysieke toegankelijkheid. Ook toegankelijkheid van informatie voor mensen met een visuele of verstandelijke beperking is bijvoorbeeld een belangrijk aandachtspunt.

De gemeente Utrechtse Heuvelrug heeft al in 2011 gezegd dat ze een inclusieve samenleving, waaraan en waarin iedereen mee kan doen, erg belangrijk vind. Er is toen met het Platform voor Mensen met een Functiebeperking een intentieverklaring ondertekent. GroenLinks/PvdA wil graag weten wat het college tot nu toe concreet gedaan heeft met de intenties van destijds en wat de aanpak en plannen zijn nu het VN-Verdrag door de Tweede Kamer is.