Tweede bewonersavond ‘Amerongen Regenwaterproof’

24-05-2018, 09:34 | Lezersnieuws | Aangeleverd website

Om de wateroverlast bij flinke regen in Amerongen op te lossen organiseert  gemeente Utrechtse Heuvelrug een tweede bewonersavond. Op woensdagavond 6 juni in Allemanswaard vanaf 19.30 uur kunnen bewoners meekijken naar het voorlopig ontwerp van de eerste werkzaamheden. De eerste werkzaamheden gaan eind 2018/begin 2019 plaatsvinden in de straten de Holleweg, de Ds. Keppellaan (achter de woningen van de Keppellaan aan de zijde van de begraafplaats), de Del, Cliftwijck, de Oude Wei en de Kievit. Inwoners (en overige geïnteresseerden uiteraard) rond de straten waar de werkzaamheden plaats gaan vinden worden van harte uitgenodigd op deze avond.  Zij kunnen input geven op het voorlopig ontwerp. Met deze input gaat de gemeente aan de slag met een definitief ontwerp. 

Waarom voert de gemeente deze werkzaamheden uit? 

Het regent steeds vaker en harder. Het riool kan dit regenwater tijdens hevige regenbuien niet aan. Daarom start gemeente Utrechtse Heuvelrug vanaf eind 2018/begin 2019 met werkzaamheden om wateroverlast te beperken en Amerongen regenwaterproof te maken. Bijvoorbeeld door voorzieningen in de grond aan te leggen zoals infiltratiebuizen en putten. Het riool wordt hierdoor minder belast. Bovendien voorkomt het wateroverlast. 

Kom 6 juni en geef uw input op het voorlopig ontwerp

Op woensdagavond 6 juni heeft de gemeente (i.s.m. ingenieursbureau BOOT uit Veenendaal) het voorlopig ontwerp van de eerste werkzaamheden klaar. Deze leggen we op 6 juni graag voor aan de inwoners in en rondom de Holleweg, Ds. Keppellaan, de Del, Cliftwijck, de Oude Wei en de Kievit. Uiteraard zijn ook andere geïnteresseerde inwoners uit Amerongen van harte welkom. Inwoners kunnen meekijken naar het voorlopig ontwerp en hier hun input op geven. Zo zorgen we er met elkaar voor dat de werkzaamheden op de best mogelijke manier worden uitgevoerd en Amerongen straks echt regenwaterproof is.

Kom op woensdagavond 6 juni om 19.30 uur naar Allemanswaard in Amerongen. Dan hoort en ziet u alles over de werkzaamheden. De koffie en thee staat klaar. 

Wilt u nu al meer weten over de werkzaamheden? Kijk dan op: www.heuvelrug.nl/amerongenregenwaterproof