• René Munsters erelid

    Cees Keur
  • Phine Dalmeier erelid

    Cees Keur

Twee ereleden benoemd bij Dorp & Natuur

13-06-2018, 22:46 | Lezersnieuws | ineke

Tijdens de Algemene ledenvergadering  van de Vereniging voor Dorp en Natuur Amerongen - Leersum hebben de leden van harte ingestemd met het voorstel om aftredend bestuurslid Phine Dalmeier en de aftredende voorzitter René Munsters te benoemen tot erlelid van de vereniging. De uitreiking vond plaats tijdens de vrijwilligersmiddag. Phine Dalmeier kreeg de oorkonde en een mooie fles wijn uitgereikt door de vice-voorzitter die vertelde wat Phine de afgelopen jaren voor de vereniging betekend heeft. Zeer betrokken bij de heemtuin -zij wordt wel de Moeder van de Heemtuin genoemd- en altijd bereid van alles op en aan te pakken, o.a. Lokale Agenda 21, vogelcursussen en Actie Steenbreek.

René is tot erelid gekozen vanwege de inspirerende wijze waarop hij 10 jaar lang voorzitter is geweest. Hij ontving de oorkonde en de wijn uit handen  van de ad interim voorzitter. Gelukkig hoeft de vereniging beide ereleden niet te missen: Phine blijft nog steeds actief in de Heemtuin, en René blijft betrokken bij de werkgroepen Dassen en Archeologie. Het bestuur zal beiden wel missen. Er wordt nog steeds gezocht naar 3 nieuwe bestuursleden:  voorzitter, algemeen bestuurslid en penningmeester (aangezien ook Stella van der Laan na 8 jaren toegewijd de financiën en de ledenadministratie beheerd te hebben is afgetreden).