Taallunch tijdens de Week van de Alfabetisering

04-09-2017, 11:40 | Lezersnieuws | H. Heymann

Van 4 t/m 10 september organiseert de Stichting Lezen en Schrijven de Week van de Alfabetisering. Ook in de gemeente Utrechtse Heuvelrug wordt hier aandacht aan besteed met een taallunch.

Waarom wordt deze week georganiseerd?

Er zijn 2,5 miljoen volwassenen in ons land laaggeletterd en zij lopen tegen een heleboel problemen aan. Denk aan solliciteren. Een bijsluiter lezen. Geldzaken bijhouden. Maar ook je eigen kind voorlezen.

Letters en cijfers zijn overal, dus het probleem ook. Helaas weten te weinig mensen in Nederland van dit probleem af. En hoe meer mensen ervan af weten, hoe meer we kunnen doen.

Het thema van dit jaar is: "een goede daad is het delen waard"

Laaggeletterdheid raakt onze samenleving en het is dus niet een persoonlijk probleem, maar een probleem van ons allemaal.

Daarom organiseert de gemeente in samenwerking met het Taalhuis een Taallunch voor laaggeletterden, nieuwkomers en vrijwilligers van de diverse (vrijwillige) taalaanbieders binnen de Utrechtse Heuvelrug.

Het Taalhuis Utrechtse Heuvelrug is nog in oprichting en heeft tot taak de diverse taalaanbieders met elkaar te verbinden en de bestaande informatievoorziening te verbeteren. Dit alles met als doel om meer mensen met een taalvraag te bereiken en te helpen, zodat zij ook volwaardig binnen onze gemeente kunnen functioneren.

Taallunch

Op donderdag 7 september komen zo'n 40 taalvragers met vrijwilligers samen in de Cantina van het Cultuurhuis Pléiade in Doorn bij elkaar voor een lunch. Hierbij staat naast het gezamenlijk eten het met elkaar in gesprek gaan centraal.

Meer informatie over het Taalhuis en de mogelijkheden om de taal te leren of om als vrijwilliger taalvragers te ondersteunen kunt u krijgen bij de coördinator van het Taalhuis: taalhuisuh@rbzout.nl, of bij een van de bibliotheken in de gemeente Utrechtse Heuvelrug.