• Bewoners denken mee over project Amerongen Regenwaterproof

    Paul Witmer
  • Wethouder Veldhuizen over project Amerongen Regenwaterproof

    Paul Witmer

Project ‘Amerongen Regenwaterproof’ gestart met bewonersavond 

17-05-2018, 22:45 | Lezersnieuws | Susan

Dinsdag 15 mei organiseerde de gemeente een bewonersavond in Amerongen voor het project ‘Amerongen Regenwaterproof’. Hiermee is het project officieel van start gegaan. De gemeente wil met bewonersavonden bewoners goed informeren en betrekken bij de werkzaamheden voordat deze start gaan. 

De komende vier jaar werkt de gemeente op verschillende locaties in Amerongen aan de vervanging van de riolering en het aanbrengen van infiltratiebuizen in de grond om zo (schoon) regenwater terug te voeren in de bodem en de riolering minder te belasten. 

Tijdens de bewonersavond gaven wethouder Henk Veldhuizen en projectleider Kees van Zutphen de aanwezigen uitleg over de werkzaamheden. 

Het regent steeds vaker en harder als gevolg van de klimaatverandering. De riolering kan deze hevige regenbuien niet verwerken. Dit kan leiden tot wateroverlast. 

Bewoners kunnen ook meehelpen!

De gemeente wil tijdens de werkzaamheden ook direct milieuvriendelijke maatregelen nemen. Zo wordt het regenwater straks afgekoppeld van het riool, zodat het niet wordt vermengd met vervuild water. Het schone regenwater kan dan direct via infiltratiebuizen, die worden aangelegd, teruggevoerd worden in de bodem. Dat is beter voor de natuur en minder belastend voor de riolering.   

De gemeente wil bewoners stimuleren in hun eigen tuin maatregelen te nemen om zo samen Amerongen Regenwaterproof te maken. Dat kan al met kleine ingrepen in de tuin. Wat mogelijk wordt bij volgende bijeenkomsten uitgelegd. 

Aan kleine tafels werd tijdens de bewonersavond verder doorgepraat over dit project. Inwoners van Amerongen gaven aan de informatie verhelderend en goed te vinden. Ze gaven ook tips en wensen mee. Zo was er veel behoefte aan meer informatie over het vergroenen van de tuin, zodat bewoners hier al direct mee kunnen starten. Ook willen inwoners graag dat tijdens de werkzaamheden andere problemen worden aangepakt, zoals de inrichting van hun straat  of de reconstructie van de Koenestraat. 

Bewoners welkom bij volgende bewonersavond op woensdag 6 juni

De gemeente organiseert woensdagavond 06 juni weer een bewonersavond. Dit keer specifiek voor de bewoners die wonen in of rondom de straten waar de eerste werkzaamheden plaats vinden. Dit zijn de Holleweg, de Del, Cliftwijck, de Oude Wei en de Kievit. Deze bewonersavond is op 6 juni om 19.30 uur in Allemanswaard. 

Meer informatie over dit project staat op: https://www.heuvelrug.nl/amerongenregenwaterproof