• bestuurders Stuurgroep met positionpaper landschap

    stuurgroep kromme rijnklandschap

Positionpaper Landschap gepresenteerd

19-03-2018, 09:39 | Lezersnieuws | Walter

Op 12 maart is door de Stuurgroep Kromme Rijnlandschap de Positionpaper Landschap gepresenteerd.

Landschap staat erg onder druk, zeker nu er grote opgaven op ons afkomen vanuit regionale woningbouw, mobiliteit, duurzaamheid en energie, recreatie en landbouw. Er is door de Stuurgroep een positionpaper opgesteld om aan te geven dat landschap altijd een voorwaarde is bij ontwikkelingen en wat de SKR daarbij belangrijk vindt. Hierbij is een goed functionerend landschap de basis waarin cultuurhistiorie, landbouw en natuur de basis is. Gemeenten moeten landschap borgen in hun landschapsbeleid, maar ook in andere beleidsvelden zoals klimaat, gezondheid, duurzaamheid, energie en biodiversiteit. 

Een belangrijke vraagt bij de verkiezingen van aankomende woesdag. "Wat doet uw partij voor een goed functionerend en vitaal Krommerijnlandschap"?

De paper wordt na de verkiezingen verder uitgewerkt in een koersdocument voor de komende jaren. In de gemeente Utrechtse Heuvelrug vallen de delen ten zuiden van de N225 in het landschap van de krommerijnstreek.