• Toenwashetstil.nl

    Adrian Werner

Platform nabestaanden zelfdoding

28-02-2019, 17:28 | Lezersnieuws | Patti

Voor nabestaanden van suïcide, voor de mensen om hen heen, voor kinderen en jongeren en voor de kinderen en volwassenen om hen heen is een website opgericht. Op www.toenwashetstil.nl is zoveel mogelijk informatie verzameld, opdat mensen die artikelen, hulp, advies of lotgenotencontact zoeken, daar niet verder naar hoeven te zoeken.

 

Nadat in 2017 haar zoon Bas een eind aan zijn leven maakte, richtte Patti Broeder de website www.toenwashetstil.nl op. De titel verwijst naar de stilte en leegte die kunnen ontstaan als een dierbare is overleden en de uitvaart eenmaal voorbij is. 

‘Toen mijn zoon net was overleden, wilde ik graag weten of ik de enige was die tegen bepaalde gevoelens aanliep,’ vertelt Broeder. ‘Dagelijkse bezigheden zoals eten koken vond ik opeens heel moeilijk. Ook werd ik boos op mensen, om de kleinste dingen.’

Ze ging zoeken op internet, maar vond niet heel veel en dat wat ze vond, was vooral erg verspreid. Dus besloot ze zelf aan de slag te gaan, om mensen in haar positie op weg te helpen: ‘Ik merkte dat ik gaandeweg best veel kennis had vergaard en die wilde ik delen.’

Omdat ook haar andere twee kinderen in hun omgeving vaak stuitten op onbegrip, onmacht en onkunde, verzamelde ze daarnaast informatie om hen verder te kunnen helpen. 

Lang niet alle scholen zijn ervan op de hoogte dat er lespakketten bestaan waarmee ze hun leerlingen kunnen begeleiden. Niet alleen de leerling die het verlies zelf meemaakte, maar ook de rest van de klas, die vaak ook niet weet hoe met zoiets om te gaan. Bovendien zijn veel docenten nauwelijks op de hoogte van de gevolgen die zulke ernstige rouw kan hebben op de capaciteiten van de leerling.

Al deze informatie staat op de website gerangschikt en daarnaast kunnen mensen van gedachten wisselen via het forum. 

Om ook meer inzicht te bieden in alle aspecten van de veelal complexe rouw na suïcide, biedt Patti Broeder wekelijks een inkijkje in haar belevenissen als moeder van een kind dat uit het leven stapte via het blog op de website: www.toenwashetstil.nl/blog

‘Het is al zwaar genoeg zonder dat je moet gaan zoeken naar adequate hulp en passende informatie,’ vindt Broeder. Met deze website hoopt ze het pad van de rouwenden iets te kunnen verlichten.