• Wethouder Hans Waaldijk ontvangt het schildje van de PlasticVrij Challenge

    Gerard van Wijk

Plastic motie unaniem aangenomen

28-06-2019, 18:14 | Lezersnieuws | Gerard

De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 27 juni de motie 'plastic is not fantastic' unaniem aangenomen. De raad committeert zich aan de ambitie: Utrechtse Heuvelrug  plasticvrij in 2026. Op initiatief van de fracties Open, D66 en BVH Lokaal, kiest onze gemeente de voorhoedepositie in Nederland. Vorig jaar september nam de raad een motie aan om op landelijk niveau een gemeentelobby te starten om alternatieven voor wegwerpplastic te onderzoeken. Eind november steunde de Buitengewone Algemene Ledenvergadering van VNG de Heuvelrugse ambitie met een nagenoeg unaniem aangenomen motie van gelijke strekking.

Daarna werd het stil. De VNG parkeerde de motie onder het motto van we wachten op Europese regelgeving en we geven de plasticindustrie de gelegenheid om zelf met maatregelen te komen. Dat is geen garantie op succes. Wil er beweging in het systeem komen dan ontkom je niet aan sturing en regelgeving.

De raad van Utrechtse Heuvelrug dwingt respect af met de opdracht aan het college om de lokale beweging die op gang is gebracht te ondersteunen en niet te wachten op nationale en internationale ontwikkelingen, maar nu al actief op zoek te gaan, samen met ondernemers en organisaties, naar alternatieven voor het alledaagse plasticgebruik. Eerder op 13 juni verklaarde de gemeente deel te nemen aan de PlasticVrij Challenge van bewonersinitiatief GoedVolk.

De gemeente gaat verder kijken dan alleen opruimen van zwerfafval en plastic aan de achterkant. De raad wil aan de voorkant van de keten sturen, samen met ondernemers en organisaties die actief zijn in onze gemeente, zoals de motie zegt, door middel van het stellen van voorwaarden aan subsidieverlening, inkoopbeleid, aanbesteding en aan het verstrekken van vergunningen voor evenementen en bedrijvigheid, en het mogelijkerwijs opstellen van een lokale verordening.

Onze gemeente heeft Zeist uitgedaagd om deel te nemen aan de Challenge. Andere organisaties en ondernemers doen hetzelfde. De sneeuwbal rolt.

Gerard van Wijk