Plan in de Kaapse Hof te Doorn is fout

19-08-2017, 16:40 | Lezersnieuws | w.doelman

In "De Kaap" van 17 augustus 2017 is onder de naam "Seniorenbouw is te duur" een plan van burgemeester en wethouders bij de gemeenteraad gelanceerd om in de "Kaapse Hof ", het voormalige ZAM-terrein te Doorn, 32 rijtjeshuizen in de vrije sector te laten bouwen. Wethouder Boonzaaijer is blij dat een al jaren braakliggend terrein nu eindelijk bebouwd gaat worden. Hiermee heeft hij de projectontwikkelaar Slokker Vastgoed BV een goede dienst bewezen. Dit bedrijf krijgt met dit bouwplan zijn investering in een m.i. veel te duur aangekocht stuk grond, met winst weer terug.

Bij alle plannenmakerij is kennelijk vergeten dat op deze plek oorspronkelijk 50% sociale, zeg betaalbare woningbouw moest komen. Dat dit elders in Doorn kan worden gerealiseerd, zoals de wethouder aangaf, moet met de nodige scepsis worden bekeken.

Het college negeert met dit plan de noodzaak tot meer seniorenhuisvesting in Doorn en deelt kennelijk de mening van de projectontwikkelaar Slokker dat dit op deze plek "niet winstgevend" is.

Er zullen extra parkeerplaatsen nodig zijn bij seniorenappartementen en niet bij gezinswoningen, zoals de wethouder stelt. Uit de praktijk blijkt echter dat eerder twee auto's per werkend gezin nodig zullen zijn. Voor seniorenappartementen zijn best lagere parkeernormen te hanteren.

Senioren-huisvesting is ook van belang voor starters en jonge gezinnen. Het staat vast dat veel starters en jonge gezinnen een betaalbaar huis in de gemeente willen hebben. Senioren, die nog wonen in hun te groot geworden, vaak een eigen gezinswoning, willen best kleiner en vooral gelijkvloers wonen, als er tenminste een betaalbaar alternatief, liefst huur, voorhanden is. Met het overstappen van senioren naar zo'n woning, komt hun huis beschikbaar voor starters en jonge gezinnen.

De gewenste doorstroming in woninggebruik kan met een complex seniorenwoningen op het terrein van de "Kaapse Hof" een flinke impuls krijgen. Deze plek is qua ligging uitstekend geschikt voor seniorenhuisvesting. Met de nodige creativiteit van alle betrokken partijen met inschakeling van maatschappelijke organisaties moet het mogelijk zijn een betaalbaar "Kaapse Seniorenhof" te stichten.

Dan is de wethouder niet langer in 'z'n eentje blij maar krijgt hij bij realisatie van dit "hof" gezelschap van blije senioren, starters en gezinnen.

Dus gemeenteraad: schrap dit foute plan en sta op deze plek alleen seniorenhuisvesting toe!

Wim Doelman

senior en oud- raadslid