• vlnr: Jos Sleyfer van Heuvelrug Wonen en wethouder Gerrit Boonzaaijer

    Margriet Hoekstra

Persbericht 'De woon(on)mogelijkheden in de Utrechtse Heuvelrug'.

26-10-2017, 16:40 | Lezersnieuws | Anita Brinkerink

Onderzoek wijst uit dat er een tekort is aan woningaanbod in de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Dit geldt voor alle sociale doelgroepen (tot en met de middeninkomens) voor zowel koop- als huurwoningen.

Heuvelrug Wonen heeft onderzoek laten doen naar de gevolgen van passend toewijzen in de gemeente Utrechtse Heuvelrug. De bevindingen en conclusies zijn vertaald in het rapport 'De woon(on)mogelijkheden in de Utrechtse Heuvelrug'.

Op 25 oktober heeft Jos Sleyfer, directeur-bestuurder van Heuvelrug Wonen dit rapport aangeboden aan wethouder Gerrit Boonzaaijer van de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Corporaties en gemeenten moeten jaarlijks prestatieafspraken maken in het kader van de woningwet. Dit rapport is hieraan een bijdrage.

Aanleiding voor het onderzoek

Aanleiding voor het onderzoek was de vraag of de middeninkomens voldoende worden bediend in het kader van de nieuwe woningwet. Tevens is er onderzoek gedaan naar de effecten van de woningwet op de kansen voor woningzoekenden.

Belangrijke conclusies uit het rapport

• Het aantal actief woningzoekenden van de middeninkomens neemt af. Dit komt doordat zij alleen op specifiek voor hen gelabelde woningen kunnen reageren.

• De inschrijfduur voor deze doelgroep is toegenomen. En is de langste van alle doelgroepen.

• Huurders met een middeninkomen zitten vast en kunnen niet verhuizen binnen gemeente maar ook niet buiten de gemeente.

• De meeste huurders (10%) met een middeninkomen zoeken een sociale huurwoning in de gemeente Utrechtse Heuvelrug.

Voor aanvullende informatie kijk op www.heuvelrugwonen.nl