• Foto's komen niet overeen met geciteerde personen

    Bart van Vlijmen

Meeste Utrechtse geweldsslachtoffers weten Schadefonds Geweldsmisdrijven niet te vinden

27-09-2017, 17:21 | Lezersnieuws | Priscilla Zandbergen

Op maandag 2 oktober is het de Internationale Dag van de Geweldloosheid en dan staan we wereldwijd stil bij geweld. Dat doen we ook in Utrecht. Geweldsmisdrijven komen helaas nog altijd meer voor dan ons lief is. Het Schadefonds Geweldsmisdrijven is er speciaal om de slachtoffers van geweldsmisdrijven, die daardoor ernstig letsel hebben opgelopen, bij te staan. De praktijk leert dat de financiële tegemoetkoming uit het fonds slachtoffers helpt om hun leven weer op de rails te krijgen. Ook voelen zij zich hierdoor erkend én ervaren zij betrokkenheid. Niet iedereen weet van het bestaan van het Schadefonds en daardoor doet slechts 1 op de 3 slachtoffers in Nederland een beroep op het fonds.

"Dagelijks zien we in onze praktijk hoe ingrijpend het is als je met geweld te maken krijgt," zegt Monique de Groot, directeur Schadefonds Geweldmisdrijven. "De financiële tegemoetkoming voelt als een erkenning van het onrecht dat slachtoffers is aangedaan. Slechts 1 op de 3 slachtoffers weet de weg naar ons te vinden. En dat willen we veranderen. Want uit onderzoek blijkt dat slachtoffers van geweldsmisdrijven, die daardoor ernstig letsel hebben opgelopen, door de combinatie van de financiële steun en het persoonlijk contact, de traumatische ervaring beter kunnen verwerken."

Of het nu gaat om seksueel misbruik, diefstal met geweld, bedreiging met een wapen, huiselijk geweld, mishandeling of stalking - het Schadefonds Geweldsmisdrijven biedt steun aan slachtoffers en nabestaanden van allerlei vormen van geweldsmisdrijven. Ook in gevallen dat er geen dader is aangehouden of veroordeeld, kan het Schadefonds een financiële tegemoetkoming geven.

Mary-Jane, slachtoffer van jarenlang kindermisbruik, vertelt: "Van mijn vroegste herinneringen tot diep in mijn puberteit ben ik mishandeld. Pas jaren later hoorde ik van een kennis dat ik bij het Schadefonds terecht kon voor wat ik heb meegemaakt. Toen ik de brief las waarin werd erkend dat ik inderdaad jarenlang ben misbruikt, was ik helemaal stil. De tegemoetkoming die ik ontving compenseerde het bedrag dat ik had uitgegeven aan jarenlange therapie."

Bent u zelf slachtoffer of nabestaande van een geweldsmisdrijf? Of kent u iemand die te maken heeft gehad met opzettelijk geweld? U kunt helpen door over het Schadefonds Geweldmisdrijven te vertellen. Ga voor meer informatie naar www.schadefonds.nl