INGEZONDEN BRIEF 'ARTIKEL PARTICIPATIE GROENE KRUISGEBOUW EEN SUCCES' d.d. 12 april 2018

16-04-2018, 13:51 | Lezersnieuws | Anita

In Nieuwsblad De Kaap d.d. 12 april 2018 las ik tot mijn verbazing het artikel ‘Participatie Groene Kruisgebouw een succes’.  

Geen stem voor woningzoekenden die aangewezen zijn op een sociale huurwoning

Helaas is dit project, voor de mensen die zijn aangewezen op een sociale huurwoning, geen succes!

Heuvelrug Wonen is een jaar in gesprek geweest met projectontwikkelaar Ingenious Vastgoed en de gemeente Utrechtse Heuvelrug om op deze locatie woningen in het sociale huursegment te ontwikkelen. In het oorspronkelijke plan waren 24 sociale huurwoningen opgenomen. De woningzoekenden die nu niet kunnen huren hebben hierin helaas geen stem gehad. Er zijn dus ook verliezers in dit project.

Realisatie van nieuwe sociale huurwoningen is één van de middelen om de wachtlijsten te verkleinen en woningzoekenden onderdak te bieden.

Er moet meer sociale woningbouw komen voor die mensen die nu niet kunnen huren en geen hypotheek krijgen om te kopen. De woningmarkt op de Utrechtse Heuvelrug is zeer gespannen. Ook in het sociale huursegment van de lokale woningmarkt is sprake van forse tekorten. De opgave voor ons is te voorzien in huisvesting voor huishoudens met een bescheiden inkomen. De wachttijden voor woningzoekenden die aangewezen zijn op een sociale huurwoning lopen door dit tekort alsmaar op. Daar willen wij graag iets aan doen.  

Meer betaalbare huurwoningen bouwen is wat ons betreft dan ook een speerpunt in de actualisatie van de Woonvisie Utrechtse Heuvelrug.

 

Met vriendelijke groet,

Heuvelrug Wonen

J.A. Sleyfer Directeur-bestuurder