• houtkap

    Ineke Vrij

Informatieavond Dorp en Natuur: 'Kaalslag in onze bossen?'

17-03-2019, 16:38 | Lezersnieuws | ineke

Veel inwoners van onze gemeente maken zich al lange tijd zorgen over het beheer van onze bossen. Onlangs kwam er ook kritiek van een deskundige: Frits van Beusekom, oud-directeur van Staatsbosbeheer heeft ernstige kritiek op het huidige kapbeleid van SBB. Na publicatie van een interview met hem in “de Kaap”, werd dit onderwerp landelijk opgepakt: dagbladen, “Vroege Vogels” en zelfs Kamervragen. De Vereniging voor Dorp en Natuur Amerongen – Leersum heeft –in samenwerking met de FGH- Frits van Beusekom bereid gevonden om voor de inwoners van onze gemeente zijn visie te geven. Niet alleen visueel heeft kappen invloed op het bos, ook de bodem en mogelijk zelfs het klimaat worden negatief beïnvloed.
We willen het bosbeheer van alle kanten belichten. Daarom zal Harrie Hekhuis het beleid van SBB toelichten. Met discussie na afloop van de presentaties. Toegang gratis, graag aanmelden via lezing@dorpennatuur.nl.

Basiskennis over bos en bosbeheer is oa te vinden op: https://www.boslessen.nl/.