IKO lezing 'Hubert Duifhuis, de Utrechtse Hervormer' door Biem Lap

26-09-2017, 16:31 | Lezersnieuws | T. Kingma-Dijkstra

OP 10 oktober komt Biem Lap om 10 uur een lezing houden in 't Hoge Licht, klaproos 2 over "Hubert Duifhuis, de Utrechtse Hervormer".

Hubert Duifhuis was de laatste pastoor en de eerste prediker van de Jacobikerk in Utrecht.

Hij werd in 1574 pastoor van de Jacobikerk, waar hij een populaire gematigde prediker werd die veel volgelingen kreeg. In zijn preken wees hij op de misstanden in de rk kerk. Tegen de

zin van de rk kerk ontstond in 1578 de onroomse libertijnse stroming van de duifhuisianen in

de Jacobikerk, terwijl de calvinisten ook een kerk toegewezen kregen. Toen waren er drie door het stadsbestuur erkende godsdienstige stromingen in Utrecht: de katholieken, de calvinisten en de duifhuisianen.

De calvinisten wilden Duifhuis graag aan hun zijde hebben, maar Duifhuis weigerde. Hij had zich tegen de rk kerk verzet omdat die zich opstelde als de enige weg tot God en hij verzette zich tegen de calvinistische kerk waarin de kerkenraad bepaalde wie er wel of niet uitverkoren zou zijn. Over de afloop kan Biem Lap , die gids is in de Jacobikerk en een rasverteller, ons alles vertellen.