Heuvelrug Wonen beperkt huurverhoging voor verduurzaamde woningen

21-01-2019, 09:20 | Lezersnieuws | Anita

Heuvelrug Wonen is actief aan de slag met het verduurzamen van ruim 800 woningen. In december 2018 is het landelijk sociaal huurakkoord tot stand gekomen. Uitgangspunt in het akkoord is dat de huurder een vergoeding betaalt voor het verduurzamen van de woning. Hiervoor is een tabel opgesteld. De huurverhoging die huurders van Heuvelrug Wonen betalen voor de verduurzaming ligt ver onder de bedragen die worden voorgesteld in deze tabel.

Gemiddelde huurverhoging € 10 in plaats van € 22 voor het verduurzamen van een woning
Als een woning met label D aangepast wordt naar label A dan is een huurverhoging van € 22 per maand volgens het akkoord redelijk. In 2018 heeft Heuvelrug Wonen 200 woningen van label D of slechter naar label A aangepast. De gemiddelde huurverhoging lag rond de € 10.

Daarnaast is het uitgangspunt van Heuvelrug Wonen dat huurders niet tweemaal voor dezelfde maatregel betalen. Is in het verleden bijvoorbeeld het enkel glas al vervangen? Dan hoeft de huurder niet opnieuw te betalen voor het vervangen naar HR++ glas. Zo houdt Heuvelrug Wonen de huurverhoging binnen de perken en levert het verduurzamen de huurder naast comfort ook lagere woonlasten op.

Jos Sleyfer, directeur-bestuurder van Heuvelrug Wonen: ‘Veel huurders hebben het al lastig genoeg om de eindjes aan elkaar te knopen. Daarom nemen wij onze verantwoordelijkheid en matigen we de huurverhoging voor woningen die we hebben verduurzaamd’.

In december 2018 zijn er afspraken gemaakt over huurbeleid door de huurders (woonbond) en verhuurders
In december 2018 is het sociaal huurakkoord tot stand gekomen. Hierin maken huurders (vertegenwoordigd door de Woonbond) en verhuurders (vertegenwoordigd door Aedes) afspraken over onder andere het huurbeleid voor de komende jaren.

Doel is woonlasten beheersbaar te houden
Lage woonlasten is voor Heuvelrug Wonen een belangrijk thema. Door te investeren in duurzaamheid en energiebesparing, worden de energielasten voor huurders verlaagd, het wooncomfort verbeterd en wordt een bijdrage geleverd aan lag woonlasten en een beter milieu.

Heuvelrug Wonen neemt haar maatschappelijke opgave serieus als het gaat om het verduurzamen van haar woningvoorraad. Heuvelrug Wonen wil vooral de woonlasten van haar huurders beheersbaar houden. Daarnaast moet zij voldoen aan de wettelijke verplichting voor woningcorporaties als het gaat om klimaatdoelstellingen.